Coronavirus COVID-19 a afectat si sportul. Iar structurile sportive sunt incluse in Ordonanta de urgenta nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea Coronavirusului SARS-CoV-2 (COVID-19).

Federatia Romana de Motociclism a emis Scrisoarea Circulara nr.78/02.04.2020. Iar aceasta ofera detalii privind punerea in aplicare a masurilor transmise prin adresa MTS nr.3299/01.04.2020.

Scrisoarea Circulara nr.78/02.04.2020

Stimate Domnule Presedinte,
Avand in vedere Adresa MTS nr.3299/01.04.2020 prin care au fost comunicate unele informatii provenite din actele normative date in aplicarea Decretului nr.195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, cu privire la sustinerea financiara de catre stat, a persoanelor care functioneaza in cadrul structurilor sportive (federatii sportive nationale/cluburi sportive/asociatii judetene sau a Municipiului Bucuressti pe ramura de sport),

Pentru mai buna intelegere a materialului transmis, facem urmatoarele precizari:
I. Starea de urgenta a fost decretata de presedintele Romaniei la data de 16.03.2020 si este valabila pe o perioada de 30 de zile, respectiv pana la 16.04.2020. Conform prevederilor art.15 din OUG nr.1/1999 privind regimul starii de asediu si starii de urgenta, ”In functie de evolutia situatiilor de pericol, Presedintele Romaniei, cu incuviintarea Parlamentului, poate prelungi durata starii instituite si poate extinde sau restrange aria de aplicare a acesteia. Prelungirile se dispun in conditiile prevederilor art.5”, adica prelungirea se poate dispune pe perioade succesive de cate 30 de zile.
II. Activitatea sportiva a fost supendata incepand cu data de 18.03.2020, data la care s-a
publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea I nr.219, Ordonanta MAI nr.1/17.03.2020.
III. Structurile sportive afectate direct de masurile luate prin Decretul nr.195/2020 si prin
celelalte acte subsecvente, au urmatoarele posibilitati de primire a unui ajutor financiar pentru personalul salariat afectat si /sau celelalte categorii profesionale din domeniu care desfasoara activitate in baza contractelor de activitate sportiva:
1. Pentru personalul salariat, angajat cu contract de munca (fie ca este vorba de salariati care lucreaza la sediu, fie ca este vorba despre antrenori, sportivi profesionisti sau alte categorii de specialisti), sunt aplicabile prevederile din OUG nr.30/2020 cu completarile si modificarile ulterioare, respectiv ale Art.XI alin.(1) iar documentatia care trebuie depusa la Agentiile Judetene respectiv a Municipiului Bucuresti pentru Ocuparea Fortei de Munca se regaseste in Ordinul Ministrului Muncii nr.741/2020. Pentru acestia intervine suspendarea contractului de munca in temeiul art.52 lit.c) din Codul Muncii iar aceasta modificare trebuie inregistrata in REVISAL cu o zi inainte, in baza unei decizii a organului de conducere.
In intervalul 01.04-10.04.2020 se depun numai documentatiile prin care se solicita
indemnizatia aferenta perioadei din luna martie, in ipoteza in care angajatorul a operat
suspendarea contractelor de munca, iar suma care se va primi va fi corespunzatoare unei parti din luna martie.
Angajatorii care doresc sa procedeze la suspendarea contractelor de munca incepand cu aprilie trebuie mai intai sa emita decizia in care sa cuprinda personalul afectat, iar solicitarea si documentatiile se vor depune incepand cu data de 01.05.2020.
2. Pentru participantii la activitatea sportiva definiti la art.67^1 lit.a)-c) din Legea nr.69/2000 (a) sportivi; b) antrenori; c) medici, asistenti medicali, maseuri, kinetoterapeuti, cercetatori) care functioneaza in cadrul structurilor sportive in baza unui contract de activitate sportiva, sunt aplicabile prevederile de la Art.XV alin.(2) si (3) din OUG nr.30/2020 cu completarile si modificarile ulterioare, iar documentatia care trebuie depusa la Agentiile Judetene respectiv a Municipiului Bucuresti pentru Plati si Inspectie Sociala, se regaseste in Ordinul Ministrului Muncii/MTS nr.742/2020.
Structura sportiva incheie un act aditional la Contractul de activitate sportiva iar solicitarea si documentele se depun in luna curenta pentru plata indemnizatiei din luna anterioara.

Pentru a fi cat mai bine inteleasa informatia din prezentele precizari am anexat:

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here