Participi sau iti doresti sa participi la Campionatul National de Rally Raid? Uite ce ar trebui sa stii: Regulamentul Oficial al Campionatului National de Rally Raid 2021

CUPRINS

 

1. CONDIȚII GENERALE

Scopul prezentului regulament sportiv este de a să stabilească cadrul reglementărilor aplicabile Pentru organizarea și desfășurarea competițiilor de Rally Raid desfășurate sub egida Federației Romane de Automobilism Sportiv.

Toate evenimentele organizate și desfășurate sub egida Federației Romane de Automobilism
Sportiv sunt guvernate de următoarele regulamente:

1. Codul Sportiv Internațional FIA și anexele sale
2. Regulamentul cadru al Campionatului National de Rally Raid
3. Regulamentul tehnic al Campionatului National de Rally Raid
4. Regulamentul particular al competiției
5. Regulamentul disciplinar FRAS
6. Regulamentul de organizare și Funcționarea corpului național de Arbitri

Aplicarea prevederilor prezentului regulament este obligatorie pentru toate evenimentele de Rally Raid fie ca sunt etape, cupe (evenimente restricționate).

1.1. APLICARE

Toți conducătorii auto, concurenții și oficialii care participă în cadrul competițiilor din Campionatului National de Rally Raid, etape sau cupe, se angajează, în numele lor și a persoanelor din subordinea lor să respecte toate prevederile prezentului regulament cadru, regulamentul tehnic precum și regulamentul particular al fiecărui eveniment precum și deciziile autorității sportive.

În sensul acestui regulament toți producătorii de echipamente sau prestatorii de servicii ce au legătura cu vehiculele din competiție sunt considerați ca și participanți la eveniment în concordanta cu Art.1.3 din Codul Sportiv Internațional FIA și în consecința trebuie să respecte toate obligațiile impuse de către prezentul regulament sau regulamentele asociate acestuia precum și deciziile autorității sportive.

În cazuri excepționale Comisia Naționala de Rally Raid poate face modificări ale prezentului regulament în vederea îmbunătățirii condițiilor de securitate pentru: competițiile organizate, vehiculele de concurs, echipaje, caietul de sarcini a organizatorului, caietul de sarcini a furnizorului de servicii GPS. Orice articol al Regulamentului Particular ce modifica sau contrazice prevederi ale prezentului regulament fără a beneficia de o derogare în prealabil va considerat nul în aplicare.

Directorul de Organizare este responsabil cu aplicarea acestor regulamente din momentul înscrierii competiției în calendarul competițional până la momentul predării conducerii cursei către Directorul Sportiv. Acesta din urmă trebuie să anunțe comisarii sportivi cu privire la orice

eveniment important care necesita aplicarea prezentelor reglementări sau cele ale regulamentului particular al cursei.

Orice încălcare a acestor reglementări va fi raportată comisarilor sportivi, care pot impune o penalizare în conformitate cu prezentul Regulament Cadru. Orice situație care nu este prevăzuta în acest regulament va fi studiata de către comisarii sportivi, care au puterea de a lua decizie în acest sens conform Codului Sportiv International.

1.2. INTERPRETARE

În cazul apariției unui litigiu cu privire la interpretarea acestor regulamente în timpul competițiilor sportive comisarii sportivi vor decide cu privire la acest litigiu. Daca acest litigiu apare în afara evenimentului Comisia națională de Rally Raid va analiza și decide în consecință.

1.3. DATA APLICĂRII

Acest regulament intră în vigoare după data la care este aprobat în Adunarea Generala FRAS.

2. DEFINITII SI DESCRIERI

2.1. ASN – Autoritatea Sportiva Naționala – Federația Romana de Automobilism Sportiv

2.2. ÎNCEPUTUL EVENIMENTULUI
Evenimentul Rally Raid începe în ziua controalelor administrative.

2.3 BULETIN (ADITIV)
Un document oficial scris destinat să modifice, clarifice sau să completeze regulamentul
particular al evenimentului.

2.4 BIVUAC
Zona situata între controlul orar de sosire din etapa și controlul orar de plecare în etapa
următoare în care toți concurenții se regrupează, spațiu care este localizat în caietul itinerar.

2.5 PARC DE SERVICE
Zona dedicata realizării operațiunile de service și reparații al vehiculelor de raliu. Spațiu este identificabil și delimitat de seminaristică specifica în itinerariu precum și precum și în roadbook.

2.6 BRIEFING
O întâlnire în care Organizatorul furnizează informații suplimentare echipajelor participante la competiție.

2.7 COMUNICAT
Document oficial scris cu caracter informativ care pot fi emise fie de către directorul cursei sau comisarii sportivi.

2.7 ZONE DE CONTROL
Zona dintre primul semn galben de avertizare și semn bej final cu trei dungi transversale este considerată ca fiind zona de control și de parc închis. Toate aceste zone precum în informațiile lor suplimentare sunt specificate în Roadbook.

ZONA DE CONTROL TRECERE (CT)
– Este o zona prin intermediul căreia este înregistrata trecerea prin un anumit punct.

ZONA DE CONTROL ORAR (CO)
– Este o zona prin intermediul căreia este măsurat/cronometrat timpul de intrare/ieșire din respectiva zona.

ZONA DE REGRUPARE (CR)
– Este o zona în care concurenții în cadrul unei etape sunt regrupați pentru a minimiza pe cat posibil răspândirea pe o suprafața prea mare de teren. Definirea lor ajuta organizatorul în a gestiona mai eficient resursele logistice și de intervenție în cadrul unei competiții.

ZONE DE CONTROL cu LIMITARE DE VITEZA (CV)
– Este o zona stabilita de către organizator în care exista o limitat maxima de vitezei de deplasare.

2.8 ECHIPAJ
Un echipaj este format din maxim două persoane pentru grupele T1, T2, T3, T4, TH auto, TH ssv, iar pentru grupa T5 din minim două și cel mult patru persoane. Cu excepția cazului în care se prevede altfel, oricare dintre membrii echipajul poate conduce în timpul evenimentului doar daca acestea deține un permis internațional de conducere valabil pentru categoria din care parte vehiculului de concurs precum și o licență sportiva valabila pentru anul în curs.

2.9 EVENIMENT RALLY RAID
Un eveniment Rally raid este un eveniment sportiv, al cărui itinerar acoperă teritoriul uneia sau
mai multor tari.

2.10 DECIZIE
Un document emis de directorului cursei sau de comisarii sportivi ce anunța decizia acestora în
urma unei anchete, audiere sau investigații.

2.11 FIA
Orice mențiune a FIA se referă la Federația de Automobilism International

2.12 FRAS
Orice mențiune FRAS se refera la Federația Romana de Automobilism Sportiv

2.13 CNRR
Orice mențiune CNRR se refera la Campionatul National de Rally Raid

2.14 CoNRR
Orice mențiune CoNRR se refera la Comisia Națională de Rally Raid.

2.15 PAȘAPORT TEHNIC
Un document emis de un ASN(național sau internațional) și autentificat / validat de comisarul
tehnic FRAS la primul eveniment al Campionatului National de Rally Raid (CNRR).

2.16 SFÂRȘITUL EVENIMENTULUI
Evenimentul se încheie la finalul festivității de premiere.

2.17 ETAPA
Fiecare zi a unui concurs, separata de următoarea de o pauza de cel puțin 8 ore.

2.18 PENALIZARE FORFETARĂ
Penalizarea exprimata în ore și minute care ii permite unui concurent să rămână în competiție chiar daca nu a reușit să termine un sector selectiv în timpul maximal.

2.19 TIMP MAXIMAL
Timpul maxim calculat de organizator în care concurenții trebuie să încadreze pentru parcurgerea unei sector de legătură sau a unui sector selectiv.

2.20 ZONA MEDIA
O zona dedicata mass media stabilita în diverse locații.

2.21 ZONA DE NEUTRALIZARE
O zona situata în interiorul unui sector selectiv, zona în care concurenții sosesc și pleacă separați de același interval de timp cronometrat la secunda. Startul în următoarea secțiune a sectorului selectiv se va realiza la timpul determinat prin adunarea timpului neutralizat la timpul de sosire a fiecărui concurent.

2.22 ORA OFICIALA A RALIULUI
Ora oficiala a raliului va fi anunțată în Regulamentul particular a cursei. Ora recomandata pentru toți organizatorii este ora GPS.

2.23 ECHIPAJUL(MASINA) DE DESCHIDERE
Echipajul (mașina) de deschidere este vehiculul care parcurge itinerariul competiției înainte de desfășurarea acesteia pentru a se asigura ca acesta poate fi parcurs și ca Road Book-ul este corect.

2.24 PARCUL INCHIS
Parcul închis este o zona clar delimitata în care orice operațiune de reglare, reparare, verificare a vehiculului nu este permisa.

2.25 AJUTOR INTERZIS

Utilizarea sau primirea de către echipaj a oricăror produse fabricate lichide sau solide, piese de schimb, unelte sau echipamente altele decât cele transportate în vehiculul de competiție. În aceasta categorie este inclus ajutorul primit de la alte persoane aflate în apropierea vehiculului de competiție altele decât pilotul, copilotul. Face excepție cazul în care acestea sunt furnizate de către reprezentat oficial al cursei sau de către alți concurenți în aceeași competiție.

2.26 PROLOG
Prologul este un primul sector selectiv de lungime scurta care servește la stabilirea ordinii de
start pentru următorul sector selectiv.

2.27 COMANDAMENTUL CURSEI
Comandamentul cursei este centrul administrativ al unei competiții. În timpul unui sector selectiv este locul unde Directorul Cursei își desfășoară activitatea.

2.28 RECUNOASTEREA
Reprezintă prezenta unui echipaj / concurent sau a oricărei persoane aflata în legătura legătură cu concurentul sau echipajul în oricare parte a itinerariului a unui eveniment înainte de primul start.

2.29 REGRUPARE
O oprire programata de către organizator care poate fi realizata în condiția de parc închis, având un control al timpului la intrare și ieșire pentru a permite regruparea vehiculelor participante în competiție. Timpul de regrupare poate să varieze de la un echipaj la altul în funcție de momentul în care acesta ajunge în regrupare.

2.30 ECHIPA
O echipa este formata din echipaj și personalul suport (team manager și mecanici)

2.31 CARNET DE BORD
Document destinat înscrierii în ordine cronologică a vizelor diferitelor controale prevăzute pe traseu. La startul unui raliu concurenții vor primi un carnet de bord pe care vor figura timpii impuși și timpii maximi autorizați pentru parcurgerea fiecărui Sector de Legătura sau Sector Selectiv.

2.32 ZONA DE VERIFICARE TEHNICA
Zona destinata verificărilor tehnice ce se realizează asupra vehiculelor de competiție de care
comisarii tehnici.

2.33 PUNCT DE TRECE INTERMEDIAR
Este o zona geografica definita prin coordonate longitudine sau latitudine.

2.34 CAIETUL DE SARCINI AL ORGANIZATORULUI
Este documentul care prezinta cerințele care trebuise îndeplinite de către organizatori pentru a organiza competiții în cadrul CNRR. Acest caiet de sarcini este parte integranta a prezentului regulament.

2.35 SSV
Vehicul ultra ușor cu tracțiune 4×4 sau 4×2 prototip sau de serie

2.37. COEFICIENTUL
Coeficientul este valoarea cu care se înmulțesc punctele câștigate în cadrul unei etape. Coeficientul se stabilește în funcție de complexitatea și lungimea cumulativa a competiției.

3. CARACTERISTICILE COMPETIȚIILOR DE RALLY RAID din CNRR

În funcție de tipul de organizare competițiile de Rally Raid pot fi:

1. Competiții contând ca etape în CNRR:

În funcție de lungimea sectoarelor selective și durata competiției etapele pot fi de tipul:

A. BAJA – este competiția ce se desfășoară pe parcursul de maxim 3 zile (incluzând zilele alocate verificărilor tehnice și administrative) cu lungime totala minima a sectoarelor selective de 300 km. Pentru competițiile organizate în perioada Ianuarie – Februarie lungimea minima a sectoarelor selective este de 200 km.
B. RALIU – este competiția ce se desfășoară pe parcursul de maxim 5 zile (incluzând zilele alocate verificărilor tehnice și administrative) cu lungime totala minima a sectoarelor selective de 500 km.
C. MARATON – este competiția ce se desfășoară pe o durata de maxim 10 zile având o lungime totala minima a sectoarelor selective de 1000 km și 200 de km/zi.

2. Competiții restricționate (CUPE) eveniment cu un total de peste 150 km de sectoare selective desfășurate pe parcursul minim doua zile inclusiv ziua destinata verificărilor tehnice și administrative.

Lungimea totala maxima a sectoarelor selective pentru 1 zi de concurs nu poate să depășească 600km.

Intre doua zile de concurs este necesar un timp de minim 8 ore pentru odihna concurenților.

4. OFICIALI ȘI DELEGAȚI
La orice competiției ce contează ca etapa în CNNR lista oficialilor este următoarea: Atribuțiile acestora sunt descrise în caietul de sarcini al organizatorului (CSO).

– Colegiul comisarilor sportivi
– 1 Observator FRAS
– 1 Director de concurs

– 1 Secretar
– 1 Responsabil de securitate și traseu
– 1 Medic Șef
– 1 Responsabil cu echipajele
– 1 Comisar tehnic
– 1 Coordonator arbitrii

COLEGIUL COMISARI SPORTIVI
Colegiul comisarilor sportivi trebuie să fie format din 3 persoane. Președintele colegiului Comisarilor Sportivi va fi validat de CoNRR. În tot timpul evenimentului cel puțin un comisar sportiv trebuie să fie în apropierea centrului de comandă a raliului.

OBSERVATOR FRAS SAU FIA
Pentru toate Concursurile contând pentru CNRR sau cele candidate, FRAS va desemna un Observator.

5. VEHICULE ELIGIBILE
La competițiile de Rally Raid pot să participe vehiculele cu o greutate maxima de 3500 Kg pentru grupele T1, T2, T3, T4, TH AUTO, TH SSV și mai mare de 3500 Kg pentru grupa T5** ce:
• Corespund reglementarilor tehnice și de securitate corespunzătoare grupei din
care fac parte
• Corespund reglementarilor privind circulația pe drumurile publice
• Poseda Pașaport Tehnic eliberat de FRAS sau alta Federație de profil. Pașaport tehnic ce trebuie prezentat obligatoriu la verificarea tehnica și administrativa (pentru echipajele care punctează în CNRR).

5.1. VEHICULELE SUNT REPARTIZATE IN GRUPE DUPĂ CUM URMEAZĂ:

• Grupa T1: Vehicule modificate, conform FIA Anexa J – Articolul 285 și FIA Cross
Country Sporting regulation
• Grupa T2: Vehicule de serie conform FIA Anexa J – Articolul 284 și Appendix IV FIA
Cross country sporting Regulation.
• Grupa T3: Vehicule ultra ușoare modificate SSV conform FIA Anexa J – Articolul 286.
• Grupa T4: Vehicule ultra ușoare de serie SSV conform FIA Anexa J – Articolul 286A.
• Grupa T5: Camioane ** conform FIA Anexa J – Articolul 287
• Grupa TH AUTO: În Romania sunt acceptate la start autovehicule din categoria TH AUTO, care sunt fie din grupa T1,T2 cu omologarea expirata sau nu au avut niciodată omologare dar corespund tuturor condițiilor de Securitate, cf. Regulamentul Tehnic și de Securitate.
• Grupa TH SSV: În Romania sunt acceptate la start autovehicule din categoria TH SSV, care sunt fie din grupa T3,T4 cu omologarea expirata sau nu au avut niciodată omologare dar corespund tuturor condițiilor de Securitate, cf. Regulamentul tehnic și de Securitate.
** participarea vehiculelor T5 este permisa doar daca regulamentul particular al competiției precizează expres acest lucru.

Organizatorii din CNRR trebuie să includă în competițiile desfășurate următoarele grupe:

GRUPA DESCRIERE VEHICUL
T1 T1 4X4 Vehicule modificate cu motoare pe benzina sau motorina
T1 4X2 Vehicule modificate cu motoare pe benzina sau motorina
T2 Vehicule de serie cu motoare pe benzina sau motorina
T3 Vehicule ultra ușoare modificate
T4 Vehicule ultra ușoare de serie
T5 Camioane
TH AUTO Vehicule din grupa T1,T2,T5 cu omologarea expirata sau nu au avut niciodată omologare dar corespund tuturor condițiilor de Securitate, cf. Regulamentul tehnic și de Securitate
TH SSV Vehicule din grupa T3,T4 cu omologarea expirata sau nu au avut niciodată omologare dar corespund tuturor condițiilor de Securitate, cf. Regulamentul tehnic și de Securitate

Se constituie grupa, daca la start sunt minim 3 vehicule din aceasta grupa indiferent de campionatul în care acestea punctează.

Viteza maxima:
– Pentru grupele T3, T4, TH SSV viteza maxima este de 130 km/h.
– Pentru grupele T1, T2, TH AUTO viteza maxima este de 180 km/h.

Aceste viteze maximale sunt denumite viteze maximale de grupa. Pentru depășirea vitezei maxime de grupa pe sectoarele selective (T1, T2, T3, T4, T5, TH AUTO, TH SSV) se penalizează cu 2 minute/depășire înregistrată.

Prevederile prezentului regulament cu privire la restrictoare se vor aplica începând cu anul competițional 2022. Mai multe detalii cu privire la montaj, sigilare sunt disponibile în regulamentul tehnic.

RESTRICTOR DE AER
Benzina
Vehicule de tipul prototip 32 mm
Vehicule standard ( conform FIA Anexa J 2021) 37 mm
Vehicule standard Motor V8 peste 5.4 l 4×2 37.2 mm
Vehicule standard Motor V8 peste 5.4 l 4×2 37 mm
Diesel supra alimentate
Vehicule de tipul prototip supra alimentate 35 mm
Vehicule standard supra alimentate single stage ( conform FIA Anexa J 2021) 39 mm
Vehicule standard supra alimentate double stage ( conform FIA Anexa J 2021) 38 mm
Vehicule T3, T4, THSSV supra alimentate 25 mm

6. SISTEME ELECTRONICE ACCEPTATE LA BORD

6.1. ECHIPAMENTE ELECTRONICE DE MĂSURA A DISTANTEI, VITEZEI SAU
DIRECȚIEI DE DEPLASARE
Dispozitivele de măsura a distantei, vitezei sau direcției de deplasare (Trip Meter) pot să fie folosite în timpul competițiilor de Rally Raid. Acestea pot să fie conectate la roata sau cardan sau pot să fie dispozitive ce realizează aceste măsurători prin GPS. Sunt interzise echipamentele digitale de orientare ce pot afișa harți digitale sau pot ajuta in orientarea concurenților: tablete sau echipamente dedicate de orientare. Telefoanele mobile sunt acceptate la bordul vehiculelor de concurs cu condiția să fie închise/oprite. Excepție de la această regulă o fac echipajele de la grupele debutanti, promo și adventure care pot să folosească telefonul mobil doar ca și dispozitiv de măsurarea distantei, vitezei sau direcției de deplasare cu condiția ca telefonul respectiv să nu fie conectat la o rețea GSM. Orice nerespectarea acestor prevederi duce la o penalizate minima de +10 minute care poate duce pana la excluderea din competiție.

Comisarul sportiv poate efectua verificări în timpul competiției asupra vehiculului de competiție și asupra concurenților. Deținerea de către concurenți de harți sau trasee digitale în timpul unei competiții la care participa duce la excluderea din aceea competiție.

6.2. CAMERA DE BORD A ECHIPAJULUI
Orice concurent sau echipaj poate să își instaleze în interiorul si exteriorul vehiculului de competiție camere de filmat. Comisarii sportivi pot cere în orice moment acces la filmările realizate de respectiva camera de bord doar în cazul judecării unor contestații, plângeri sau accidente.

Montarea camerelor trebuie realizata cu sisteme de prindere și șuruburi, coliere de prindere pentru a evita desprinderea ei iar camera interioara trebuie poziționată astfel încât să realizeze o filmare cat mai corecta în raport cu direcția de deplasare a vehiculului. Nu sunt acceptate metode de prindere folosind lipire, banda adeziva sau dublu adeziva altele decât cele originale ale camerei. Poziția de instalare și metoda de montare/prindere trebuie să fie aprobată de către comisarul tehnic responsabil cu verificările tehnice.

6.3. CAMERA DE BORD DE SUPRAVEGHERE
Vehiculele selectate de către Comisia Naționala de Rally raid pot fi echipate cu camera video de supraveghere a interiorului vehiculului pe timpul evenimentelor din CNRR. Este posibil ca în cazul instalării a unei astfel de camere, concurentul este obligat să furnizeze alimentarea cu curent a respectivei camere pentru a permite o funcționare continua a acesteia.

Refuzul unui concurent de accepta instalarea acestei camere va fi raportata comisarilor sportivi iar concurentul va fi descalificat și în mod automat va pierde dreptul de a lua startul în respectiva competiție.

Este interzis concurentului sau membrilor echipei acestuia să intervină asupra camerei sau să mute poziția sau orientarea acesteia. Descărcarea datelor înregistrate de pe aceasta camera

poate fi făcută doar de către reprezentantul comisiei Naționale de Rally Raid cu acceptul Directorului de Concurs.
Înregistrările de la această cameră pot fi utilizate în timpul unei anchete ulterioare. Nerespectare acestei prevederi este penalizata cu 30 de minute.

6.4. SISTEMUL DE SIGURANTA SI MONITORIZARE GPS
Orice vehicul ce participa în cadrul unei competiții CNRR fie ca este etapa sau eveniment restricționat/cupa trebuie să aibă instalat în interiorul cockpit-ului pe toata perioada evenimentului un sistem de siguranța prin monitorizare GPS pus la dispoziție de către organizatorul competiției și furnizat de către un furnizor de servicii GPS cu respectarea caietului de sarcini din anexa 5.

7. DOCUMENTE

7.1. DOCUMENTE STANDARD

Formatul și conținutul următoarelor documente așa cum sunt prevăzute și descrise în
prezentului regulament trebuie respectate:

• Regulamentul particular (format tipărit sau format electronic)
• Road Book (Caietul Itinerar)
• Lista de sportivi înscriși
• Lista de start și rezultatele evenimentului

Documentele precum ca rezultatele parțiale sau cele finale, buletinele aditive sau comunicările trebuie publica la avizierul competiției în format tipărit împreuna cu ora și data publicării. Este recomandă publicarea acestora în avizierul online.

7.2. ROAD BOOK / TRASEU

Fiecare concurent va primi un Caiet Itinerar, conform FIA, de format A5, conținând pe pagină maxim 5 rubrici orizontale ce conține distante în kilometri, desene, informații, note caracteristice care indica itinerarul și/sau direcțiile de deplasare, ce trebuie urmate sub rezerva unei penalități putând merge până la excluderea din concurs.

Traseul oficial al unui concurs este descris în Caietul Itinerar (Road Book) înmânat
concurenților.

Acest traseu complet trebuie validat/verificat cu minim 48 de ore înainte primei zile de concurs de către un echipaj auto sau motociclist cu o experiență semnificativă în realizarea sau verificarea traseelor de Rally Raid stabilit de către Organizator și agreat de către Comisia Naționala de Rally Raid sub directa responsabilitatea unui directorului de concurs și cu asistenta celui care a conceput traseul oficial.

Modificările rezultate în urma acestei validări/verificări trebuie distribuite concurenților și afișate pe panoul de afișaj oficial în format A4 concomitent sau înaintea distribuirii Caietului Itinerar, aceasta fiind responsabilitatea directorului de concurs.

Echipajul de verificare/validare verifică dacă parcursul competiției este accesibil tuturor autovehiculelor acceptate conform regulamentului cadru și particular al competiției, precum și corectitudinea informațiilor prezente în Caietul Itinerar (Road Book).

Orice comunicare intre echipa de verificare/validare și orice alta persoana din afara sferei de organizare sunt strict interzise, exceptând cele între reprezentanții Comisiei Naționale de Rally Raid și Directorul de Concurs.

Traseul trebuie să rămână secret pana la startul competiției. Toate formele de recunoaștere sau deschidere a traseului pana la startul în competiție de către concurenți sunt interzise. Nerespectarea acestor prevederi duce la excluderea din competiție.

Organizatorul competiției trebuie să garanteze tuturor concurenților înscriși și celor care doresc să se înscrie ca nici o informație privitoare la traseu nu a fost și nu va fi divulgata pana la terminarea competiției, cu excepția comunicatelor date tuturor concurenților. Nerespectarea acestor garanții duce la sancționarea organizatorului prin interzicerea dreptului a organiza în anul competițional următor.

La sfârșitul Road Book se va tipări o agenda cu semnificația semnelor convenționale și abrevierilor folosite (cf. Prescripții Generale FIA)

Pe ultima coperta se vor tipări pe fundal alb, (SOS cu roșu și OK cu verde) pentru a putea fi folosite de echipaj la anunțarea celorlalți concurenți despre apariția unor urgente medicale (accident) sau de alta natura (OK).

Roadbook-ul trebuie înmânat concurenților la briefingul ce preceda etapa respectiva. Va fi înmânat doar un roadbook pentru fiecare echipaj.

Pentru caietul itinerar va semna un membru al echipajului. Caietul itinerar trebuie să cuprindă
toate datele de contact necesare în cazuri de urgenta.

7.3. CARNETUL DE BORD

Un caiet de bord va fi distribuit pentru fiecare etapa.

Carnetul de bord va fi depus de către fiecare competitor la sosirea din fiecare etapa la CO de intrare în bivuac.

Concurenții sunt responsabili pentru:

• Integritatea carnetului de bord
• Prezentarea acestuia pentru a fi completat la punctele de control precum și acuratețea datelor înscrise în acesta (timp cronometrat sau semnătura arbitrului)

Caietul de bord poate fi completat doar de către oficialii cursei exceptând secțiunea din acesta marcata cu denumirea „Pentru a fi utilizata de către competitor”. Orice rectificare sau modificare făcută pe carnetul de bord ce nu a avut aprobarea scrisă a unui oficial, duce la penalizare cu excluderea din concurs.

Pierderea carnetului de bord trebuie anunțata oficialilor cursei și este penalizata cu +20 de
minute.

Orice diferență de timp cronometrat dintre carnetul de bord și fisele de arbitraj vor face subiectul unei investigații realizate de către directorul cursei.

În cazul absentei unui timp cronometrat sau semnătura arbitrului în cazul trecerilor, sau neprezentarea carnetului de bord pentru a fi completat, directorul cursei poate utiliza sistemul de siguranța prin monitorizarea GPS sau alta înregistrare GPS/timp deținuta de un echipaj participant pentru a determina timpul cronometrat și/sau daca este cazul aplicării unei penalizări.

În cazul unui abandon carnetul de bord trebuie predat în cel mai scurt timp posibil unui oficial al
cursei.

8. ASIGURAREA

Taxa de înscriere cuprinde prima de asigurare care garantează răspunderea civilă a concurenților fată de terțe persoane pe sectoarele selective sau de legătură dar nu acoperă daunele produse pe drumurile publice deschise circulației. În cazul producerii un accident pe un drum public deschis circulației publice va fi folosita asigurarea de răspundere civila obligatorie(RCA).

Acoperirea și limitele asigurării trebuie trecute în Regulamentul Particular, împreuna cu numele, adresa și detaliile de contact ale companiei de asigurări.

Asigurarea intră în vigoare odată cu începerea Verificărilor Administrative și tehnice ale
concursului, pierzând-și valabilitatea cu expirarea uneia dintre următoarele perioade:

• Perioada de contestații sau apel, sau încheierea audițiilor
• Terminarea Verificărilor administrative și tehnice de după concurs
• Terminarea festivităților de premiere.
• În momentul abandonului

Asigurarea acoperă doar traseul oficial a concursului indicat de către organizator prin Road Book.

În caz de accident, concurentul implicat trebuie să întocmească și să predea o declarație scrisă directorul de concurs sau responsabilul cu relațiile cu concurenții în termen de 24 de ore dar nu mai târziu de finalul competiției. În aceasta declarație trebuie să menționeze circumstanțele în care s-a produs accidentul precum și datele de contact ale martorilor.

9. ÎNSCRIEREA ÎN COMPETIȚIE

Orice deținător de licența FRAS valabila ce dorește participarea la o competiție trebuie să completeze cererea de înscriere (online sau offline) să achite taxa de participare și să trimită organizatorului documentele cerute înainte de data limită specificată în regulamentul particular al competiției

9.1. MODIFICARI ALE ÎNSCRIERII
Concurentul înscris poate să schimbe vehiculul declarat în formularul de înscriere cu un vehicul aparținând aceleași grupe pana la momentul verificărilor administrative sau să refacă formalitățile de înscriere pentru o alta grupa daca se înscriere cu un vehicul corespunzător acelei grupe.

9.2. AUTORIZARE ASN \ LICENTĂ
Concurenții ce doresc să participe la competițiile de Rally Raid organizate în România trebuie să prezinta o autorizație / permis din partea Autorității Sportive Naționale din tara din care fac parte sau licență sportivă.

Doar concurenții ce posedă o licență sportivă FRAS valabilă pentru tot anul pot să puncteze în cadrul campionatului National de Rally Raid. Concurenții cu Licențe One – Event NU vor acumula puncte în nici un clasament individual, anual sau de echipe.

Posesorul unei LICENȚE ANUALE eliberate oricând pe parcursul sezonului competițional, cu excepția ultimelor două etape din calendarul fiecărui campionat, va puncta în toate clasamentele de etapă, anuale sau de echipă.

9.3. SCHIMBAREA CONCURENTULUI ȘI/SAU A ECHIPAJULUI
Schimbarea unui concurent sau membrilor unui echipaj poate fi făcută doar pana la data de închiderea a înscrierilor, data prevăzută în regulamentul particular al competiției.

După închiderea înscrierilor, un membru al echipajului, pilotul sau copilotul poate fi schimbat doar cu acordul comisarilor sportivi după începerea verificărilor administrative dar pana la afișarea ordinii de start.

9.4. RASPUNDEREA CONCURENTILOR
Semnarea sau completarea formularului de înscriere, online sau pe hârtie reprezintă acordul concurenților și a echipajului acestuia de a respecta în tocmai prevederile prezentului regulament cadru și a anexelor acestuia precum și regulamentul particular al competiției și a se supune jurisdicțiilor sportive specificate în aceste regulamente.

9.5. INVALIDAREA INSCRIERII – CORECTITUDINEA DATELOR
Cererea de înscriere conținând date false este considerata nevalida (nula). În acest caz se taxa de participare nu se va mai returna.

10. TAXA DE ÎNSCRIERE

10.1. VALIDAREA ÎNSCRIERII – TAXA DE INSCRIERE
Validarea unei înscrieri se realizează doar după ce este trimisa și dovada achitării taxei de
înscriere.

Organizatorul poate prevedea achitării unui avans din taxa la momentul înregistrării urmând ca achitarea diferenței ramase să se realizeze înainte de verificările administrative.

10.2. RAMBURSAREA TAXEI DE INSCRIERE
Taxa de înscriere plătita în avans va fi rambursată în întregime în următoarele condiții:
• candidaților a căror înscriere a fost refuzată
• în cazul în care concursul nu a avut loc.

10.3. RAMBURSAREA PARTIALA A TAXEI DE INSCRIERE
Taxa de înscriere plătita în avans poate fi rambursata parțial în baza prevederilor regulamentului particular al competiției.

10.4. TERMENUL DE RAMBURSARE
Rambursarea va avea loc în termen de max. 10 zile de la terminarea competiției. Daca organizatorul nu rambursează taxa de înscriere în termenul prevăzut, acestuia i se ridica dreptul de a mai organiza competiții de Rally Raid pentru minim 1 an.

11. IDENTIFICAREA AUTOVEHICULELOR ȘI PUBLICITATEA

11.1. SPECIFICAȚII GENERALE
Organizatorul va furniza fiecărui echipaj elemente de identificare ce cuprind: (cu excepția echipajelor care au numere de concurs preferențiale, precum și numere de concurs alocate în competițiile anterioare sau realizate prin mijloace proprii).

• 1 placa de eveniment („Camila” de raliu)
• 4 Numere de concurs, 2 pentru portierele vehiculului și unul pentru spatele și unul pentru
parbrizul vehiculului.
• 1 număr de concurs pentru plafonul vehiculului (opțional).

Respectarea dimensiunilor precum și a locurilor de amplasare a acestor elemente de identificare revine concurentului.

Modificarea acestor elementele de identificare nu este permisa. Orice publicitate prevăzută pe aceste elemente de identificare este obligatorie și nu pot fi refuzata de concurenți. Numerele de concurs preferențiale vor fi publicate pe site-ul Comisie Naționale de Rally Raid cu minim 15 zile înainte de prima competiție.

11.2. NUMERELE DE CONCURS
Numerele de concurs sunt atribuite concurenților care participa în Campionatul National de Rally Raid, cf. Hotărârii CF al FRAS de către CoNRR, în urma solicitărilor cluburilor afiliate pentru concurenții participanți în acest campionat. Prioritate la stabilirea numerelor o au concurenții clasați în primele 3 locuri, în anul precedent. Solicitările cluburilor se vor face în termenele stabilite și comunicate de CoNRR, în limitele termenelor de licențiere, cf. Reg. de licențiere FRAS.

Numerele de concurs se aloca pe categorii de concurenți, astfel:

• TH AUTO: de la 100 la 199
• T1, T2, T3, T4: de la 200 la 299
• TH SSV: de la 300 la 399
• DEBUTANTI – de la 400 la 499
• PROMO, ADVENTURE – de la 500 la 599

Concurenții care solicita un alt fel de număr fata de prevederile de mai sus (Ex. 999) vor achita o taxa de număr preferențial, conform Normelor Financiare ale FRAS. Inscripționarea mașinii se va face și în acest caz după regulile de mai sus.

Confecționarea și poziționarea elementelor de identificare trebuie să fie făcută conform prevederilor FIA descrise mai jos:

11.3. PANOURILE DE IDENTIFICARE DE PORTIERA
Cele doua panouri de identificare de pe portierele fata trebuie să aibă o lățime de 67 cm cu o înălțime de 17 cm cu un chenar alb interior de 1 cm. Fiecare dintre aceste elemente trebuie să conțină o casetă cu numere de concurs albă care trebuie să fie întotdeauna în partea din față a panoului. Numărul va fi negru, de 14 cm înălțime cu o lățime grafica liniei de caracter de 2 cm. Restul acestui panou de identificare de portiera este rezervat organizatorului.

Poziționarea acestor panouri trebuie realizata orizontal pe portierele din fata cu numărul de concurs în fata la o distanta de 7-10 cm de zona inferioara a geamului.

11.4. PANOUL DE IDENTIFICARE DE PLAFON

Acest panou trebuie să aibă o dimensiune de 50 cm lățime pe 52 cm înălțime și trebuie poziționat pe plafonul autovehiculului în exteriorul acestuia. Panoul trebuie să conțină o caseta cu numărul de concurs. Numărul va fi negru, de 28 cm înălțime cu o lățime grafica liniei de caracter de 5 cm. Acest panou este opțional.

11.5. PANOURILE DE IDENTIFICARE DIN FATA SI SPATELE VEHICULULUI
Un panou de identificare cu o dimensiune de 43 cm lățime cu o înălțime de 21.5cm ce conține numărul de concurs trebuie poziționat în o zona vizibila în spatele vehiculului fără ca acesta să acopere sau mascheze numărul de înmatriculare.

Panoul de identificare în fata trebuie să aibă o dimensiune de 20 cm pe 10 cm și trebuie poziționat în parte frontala a vehiculului. Daca vehiculul nu are parbriz o placa fixa trebuie realizata în schimb. Panoul trebuie să conțină numărul de concurs de culoare neagra de 8 cm înălțime cu o lățime grafica liniei de caracter de 2 cm pe fundal alb.

11.6. ÎNDEPĂRTAREA ELEMENTELOR DE IDENTIFICARE A VEHICULULUI
Un concurent care s-a retras definitiv din cadru unui eveniment trebuie să elimine imediat sau să acopere elementele de identificare ale competiției.

11.7. INCALCAREA REGULAMENTULUI DE IDENTIFICARE
În orice moment al evenimentului, absenta sau poziționare incorecta a unui element de identificare obligatorie poate fi pedepsit cu o amenda echivalenta cu 10% din taxa de înscriere.

11.8. PUBLICITATEA
Publicitatea colectiva obligatorie precum și Publicitatea facultativa a organizatorului (obligatorie pentru concurenți) trebuie să respecte localizarea și dimensiunile prevăzute de regulamentul sus menționat, iar concurenții sunt obligați să asigure suprafața necesara. La startul competiției absenta sau poziționarea incorecta a acestor materiale poate duce la penalizare în valoare echivalenta cu 50% din taxa de înscriere.

11.9. IDENTIFICARE PILOTULUI SI COPILORTULUI
Numele membrilor echipajului, grupa sangvina precum și drapelul lor național, trebuie să fie inscripționate pe aripile fată ale autovehiculului sau portierele fată ale vehiculului. Scrisul va avea o înălțime cuprinsă între 30 și 50 mm. Fără aceasta inscripționare, echipajul nu va fi primit în concurs.

Fiecare membru al echipajului va purta obligatoriu, pe toată perioada competiției, un semn distinctiv (de exemplu: ecuson, brățară, insignă etc.) eliberat de către organizator. Numărul apelului de urgenta și numele persoanei trebuie să fie înscrise pe acesta.

12. VERIFICARILE ADIMISTRATIVE SI TEHNICE

12.1. VERIFICARILE ADMINISTRATIVE

Concurenții, piloți și copiloți ce participa la o competiție trebuie să se prezinte pentru a efectua
verificările administrative conform programării realizate de către organizator sau conform

informațiilor specificate de acesta în regulamentul particular. Penalizările pecuniare pentru întârziere vor fi specificate în regulamentul particular.

Startul va fi refuzat tuturor echipajelor care se prezintă la verificările administrative și/sau tehnice peste limita prevăzută de Regulamentul Particular al Concursului în afara cazurilor aprobate de Colegiul Comisarilor Sportivi și Directorul de Concurs.

12.2. DOCUMENTE NECESARE

La verificările administrative se controlează existența următoarelor documente menționate și în Regulamentul Particular al Concursului:

• Licențele de concurent/pilot
• Permisul de conducere pentru pilot.
• Documentele de identificare: carte de identitate, pașaport pentru pilot și copilot
• Autorizația ASN sau licența sportivă pentru concurenții străini
• Asigurarea de răspundere civila obligatorie pentru vehicul
• Actul de înmatriculare ale vehiculului
• Pașaportul FRAS sau FIA
• Asigurare de răspundere civilă
• Inspecția tehnică a vehiculului

12.3. VERIFICARILE TEHNICE

Numai concurenții validați la verificările administrative se vor prezenta cu vehiculele lor, având montate plăcile de raliu și panourile cu numărul de concurs și balizele de monitorizare GPS la Verificarea tehnică.

Vehiculele pot fi prezentate la verificarea tehnică de sportivi înscriși în aceea competiție sau de
către un reprezentant al echipei.

Verificarea tehnica va fi de natură generală, verificarea mărcii și modelul vehiculului, conformitatea aparentă cu grupa la în care este înscris, conformitatea elemente de siguranță, conformitatea vehiculului cu Codul Rutier, echipamentele electronice acceptate la bordul vehiculului de competiție.

La verificare tehnica trebuie prezentate toate elementele de îmbrăcăminte de siguranța.

Daca în cadrul verificările tehnice un vehicul nu este conform reglementărilor tehnice și/sau de securitate, comisarul tehnic responsabil de verificarea tehnica va putea acorda o amânare pentru punerea în conformitate a acelui vehicul pana la ora aferenta intrării la verificare tehnica a ultimului concurent sau poate fi încadrat la o grupă inferioară cu respectarea reglementărilor tehnice și de securitate pentru respectiva grupă.

13. CODUL DE CONDUITA, PENALIZARI SI RECUNOASTEREA TRASEULUI

Concurenții trebuie să se comporte întotdeauna într-o manieră sportiva. Concurenții trebuie să
conducă întotdeauna în direcția de desfășurare a sectorului selectiv.

Este interzis unui concurent în a bloca direcția de deplasare a altui concurent sau a îl împiedica să depășească. Pentru orice abatere cu privire la aceasta prevedere se aplica o penalizare de 30 de minute. Pentru a dovedirea încălcării acestor prevederi pot fi folosite înregistrările video realizate cu camera de bord sau camera de supraveghere precum coroborate cu înregistrarea sistemului de siguranța și monitorizare GPS.

Este interzi să și pedepsita cu o penalizare de 30 minute care poate ajunge pana la excluderea din competiție blocarea intenționata a trecerii autovehiculelor de către un vehicul din concurs sau de către vehicul de asistenta aparținând echipei care a cauzat incidentul.

Orice vehicul în parcul închis poate fi deplasat doar de către echipaj sau oficialii concursului.

Un vehicul care nu se mai poate deplasa prin mijloace proprii poate fi remorcat sau împins doar de către un alt concurent aflat încă în competiție. Nerespectarea acestei reguli duce la considerarea de abandon.
În timpul concursului în mod excepțional, vehiculele pot fi tractate sau împinse doar pentru revenirea pe traseul sectorului selectiv sau eliberarea acestuia de către alte persoane.

Este interzisă tăierea virajelor pe culturi, livezi, terenuri private, rularea alături de drumurile de câmp pe culturile agricole, provocarea de daune acestora. Aceste fapte dovedite cu filmări, fotografii, înregistrări GPS sau declarații ale martorilor sunt pedepsite cu excluderea din concurs precum și atragerea răspunderii personale în fata organelor competente pentru pagubele produse.

Admiterea unei terțe persoane la bordul vehiculului de competiție fără acordul directului de cursă se penalizează prin excluderea din competiție.

Intr-o zona de control orar la startul unei etape sau startul unui sector selectiv vehiculul poate fi
împins pentru a traversa zona doar de către oficiali sau de către echipaj.

Un vehicul poate fi condus pe un tronson rutier public doar daca vehiculul rulează pe toate cele 4 roti echipate cu anvelope. Un vehicul care nu îndeplinește aceasta condiție va fi considerat retras pentru această secțiune. Orice încălcare a acestei reguli va fi raportata comisarilor sportivi ce pot impune o sancțiune sau descalificarea echipajului.

Pe toata durata competiției pilotul și copilotul trebuie să respecte regulile codului rutier atunci
când se deplasează pe sectoare de legătură.

Un echipaj care este martorul unui accident sau vede efectele producerii unui accident trebuie să:

• Oprească
• Apese butonul SOS „sistemului de siguranță prin monitorizare GPS”
• Acorde primul ajutor daca este necesar
• Să anunțe conducerea cursei despre situația întâlnita
• Să aștepte sosirea echipei de intervenție sau a altor concurenți.
• Să comunice conducerii cursei plecarea lor din locație

În cazul în care concurentul întâlnește un accident în care este implicat un vehicul care nu face parte din concurs, este obligat de asemenea să oprească și să acorde primul ajutor, să anunțe organizatorul care va lua în continuare toate masurile care se impun.

Timpul de oprire dintre cele doua alerte se scade din timpul efectuat pe sectorul selectiv, numai pentru primele 3 echipaje sosite la locul accidentului la cererea acestora.

Influențarea concurenților de orice natura, pentru a boicota o competiție pentru a neutraliza un anumit număr de concurenți, proteste nejustificate, se considera abateri disciplinare și se penalizează de către conducerea cursei la decizia Comisarilor sportivi pana la excluderea din concurs.

RECUNOASTEREA TRASEULUI
Din momentul publicării regulamentului particular, prezenta concurenților sau oricărei alte persoane din echipa sau legata de concurenți pe orice porțiune a traseului competiției este interzisă. Nerespectarea acestei prevederi va fi penalizata cu excludere.

14. BRIEFING
Briefing-urile trebuie conduse de Directorul de concurs sau de Directorul de securitate. Prezenta la briefing a cel puțin unui membru al fiecărui echipaj este obligatorie. Absenta acestora nu va implica organizatorul sub nici un fel în cazul unor evenimente în care sunt implicați concurenții în cauza. Organizatorul are obligația de a specifica în Regulamentul Particular ora și locul de organizare al Briefingul-ului.

Informațiile legate de securitatea concursului și de parcurs / traseu (modificări ale caietului itinerar) pentru ziua următoare trebuie afișate pe panoul de afișaj oficial. Aceste informații trebuie datate și semnate de Directorul de concurs rămânând pe panou pana după terminarea etapei următoare.

In cazul concurenților străini este necesara asigurarea unei traduceri simultana bilingva in limba
romană + engleză/franceza/italiană.

Neprezentarea, întârzierea, dis turbarea, consumul de alcool (care este strict interzis în încăperea și pe perioada briefingului) și orice atitudine nesportiva manifestata de către unul sau

mai mulți concurenți se considera abateri disciplinare. Penalizări, putând merge pana la
descalificarea concurentului/echipei și/sau suspendarea briefingului.

15. PROLOGUL SI STARTUL IN COMPETITIE

O etapa Prolog poate fi organizata pentru promovare mass media și pentru stabilirea ordinii de start în următoarea etapa. Startul în aceasta etapa se da în funcție de clasamentul la zi al campionatului sau al campionatului anului precedent, iar pentru cei neclasați în ordinea înscrierilor.

Acesta se va desfășura pe o lungime recomandata intre 3 km și 20 km.

Regulamentul particular al etapei respective va preciza daca este autorizat sau nu recunoașterea acelui prolog.

Startul în primul sector selectiv după prolog se va face în ordinea clasamentului de la prolog (ținând cont de alegerea primilor 3 clasați care pot să-și aleagă locul de start în primele 10 poziții).Timpii rezultați la prolog nu se cumulează cu timpii celorlalte sectoare selective.

Neprezentarea la prolog aduce o penalizare de +20 de minute.

15.1. STARTUL FESTIV
Un start poate fi organizat în scopuri de promovare mass media. Intervalul de start și ordinea de start sunt la latitudinea organizatorului. Orarul de start precum și locul trebuie menționate în regulamentul particular al competiției. Daca un echipaj nu poate participa la startul sportiv acestuia i se va permite să ia startul în competiție conform ordinii de start stabilite.

15.2. STARTUL
În cazul organizării unui prolog ordinea de start este stabilită în funcție de clasamentul de la Prolog. În lipsa organizării unei etapa de prolog ordinea de start este stabilita în funcție de clasamentul la zi al campionatului sau al campionatului anului precedent, iar pentru cei neclasați, ulterior, în ordinea înscrierilor. În cazuri excepționale pentru motive de siguranța directorul de concurs poate să modifice ordinea de start precum și intervalul de start doar cu acordul comisarilor sportivi.

Directorul de concurs care redactează ordinea de start, trebuie să tina cont de eventualele penalități sportive și infracțiuni din timpul sectorului selectiv precedent (CT lipsa, depășire viteza, comportament nesportiv) care se adaugă la timpii realizați pe sectorul precedent în cauză.

Fiecare întârziere de prezentare la startul unei Etape este penalizată cu 1 minut pentru fiecare minut sau fracțiune de minut întârziere. La o întârziere de peste 30 de minute, startul este refuzat și echipajul este exclus imediat din concurs.

În cazul participării la competiție a vehiculelor din grupa T5, primul camion va lua startul după ultimul autoturism.

În situația în care competiția este una Auto – Moto, primii vor lua startul motocicliștii, după regulamentele federației respective, urmați de concurenții auto, cu un ecart de minim 15 minute intre ultimul concurent moto și primul concurent auto.

Este obligatorie utilizării unui interval de start de minim 2 minute intre vehicule pentru primele 10 vehicule urmat de un interval de 1 minut pentru următoarele.

La startul în cadrul unui sector selectiv când vehiculul cu echipajul la bord a oprit în fata postului de control de start oficialul din post va înscrie în carnetul de bord al echipajului ora reală de start a vehiculului (ora și minutul), iar apoi va anunța: 30 sec., 15 sec., 10 sec. iar ultimele 5 secunde una câte una. După trecerea ultimelor 5 secunde, va da semnalul de START, care poate fi urmat imediat de demarajul vehiculului.

O staționare mai îndelungata de 20 secunde la startul pe probei de Legătura după primirea carnetului de bord cu observația ca echipajul trebuie să elibereze zona de start imediat, cu demarorul, sau împingând mașina (în caz de defecțiune), pana după panoul care delimitează zona de start (care are regim de parc închis) este penalizata cu 2 minute/1minut de staționare în zona de start.

Împiedicarea voită a startului altui concurent duce la excluderea din concurs.

Startul în sectorul selectiv la ora indicată în carnetul de bord nu poate fi întârziat de către un
oficial decât în cazuri de forță majoră.

La un start greșit efectuat înainte ca oficialul să fi dat semnalul penalizarea va fi de: 1 minut la prima abatere, 3 minute a la doua abatere, 10 minute a la treia abatere. Această penalizare nu exclude sancțiunile mai grave care pot fi aplicate de Comisarii Sportivi în special în caz de recidivă.

Startul pentru grupa ADVENTURE se va face la 30 de minute după startul ultimului concurent
ce navighează pe baza Roadbook-ului.

În cazul a doua sau mai multe sectoare selective succesive, startul în sectorul selectiv următor trebuie sa se bazeze pe timpul de terminare al sectorului selectiv anterior, la care se adaugă timpul impus al sectorului de legătura următor.

15.3. RELUAREA STARTULUI DUPA O FORFETARE
În cazul în care un echipaj nu reușește să termine un sector selectiv, nu a fost descalificat prin decizia comisarilor sportivi dar a anunțat orice oficial din comandamentul cursei7, acestuia i se va permite startul în următorul sector selectiv daca se va prezenta la controlul orar ce preceda următorul sector selectiv înainte sau cu o întârziere de maxim 30 de minute fata de startul ultimul concurent, dar i se va aplica o penalizare forfetara.

Orice echipaj care nu reușește să termine un sector selectiv poate efectua reparații asupra vehiculului și se poate prezenta la următorul start daca reparațiile efectuate respecta standardele de securitate verificate în cadrul verificărilor tehnice. În orice moment al cursei comisarii tehnici pot să realizeze inspecții asupra reparațiilor efectuate și pot să oprească startul echipajului pana când problemele sunt rezolvate.

16. ZONE DE CONTROL

Zonele în care se desfășoară controlul de trecere, controlul orar, Startul, Finișul, Regruparea, și zona media trebuie să fie indicate prin elemente de semnalizare realizate și amplasate la distante conform regulamentului FIA ( Anexa 1 ). Acest zone precum și semnalistica lor trebuie să fie explicitată în legenda Roadbook-ului. Aceste semne trebuie amplasate pe ambele parți ale drumului la distante conform anexa nr.1. Concurenții trebuie să treacă printre aceste semne.

Semnalizarea acestor zone se realizează conform anexei 1 a prezentului regulament cadru.

OPRIREA IN ZONELE DE CONTROL
Timpul de oprire în orice zonă de control este limitat la timpul necesar pentru efectuarea
operațiunilor de control.

DISPONIBILITATEA SI INCHIDEREA ZONELOR DE CONTROL
Zonele de control orare, media, de trecere cu oprire trebuie delimitate și semnalizate cu cel puțin 1 ora înainte de ajungerea primului concurent. Cu excepția cazului în care directorul cursei decide prelungirea lor, acestea vor înceta a mai funcționa la 1 ora după timpul maxim autorizat sau după trecerea ultimului echipaj.

SECVENTA SI DIRECTIA DE INTRARE IN ZONE
Echipajele trebuie să intre în zonele de control în ordinea corecta și în direcția de deplasare conform roadbook-ului.

Orice încălcare a acestor prevederi duce la o penalizare de: 10 minute pentru prima abatere, 30
de minute a doua abatere, penalizare forfetara a treia abatere.

INSTRUCTIUNILE ARBITRILOR
Echipajele sunt obligate să urmeze instrucțiunile arbitrilor prezenți în zonele de control. Orice nerespectare a acestor instrucțiuni va fi raportata comisarilor sportivi și penalizata. Toți arbitrii din zonele de control trebuie să fie identificabili, șeful punctului de control trebuie să aibă un element de identificare distinctiv.

16.2. ZONA MEDIA \ INTERVIURI
O zona media\ interviuri poate fi stabilita după cum urmează:

• După zona de STOP unei sector selectiv.
• Înaintea de intrarea într-o zona de regrupare
• Înaintea de prima zona de control a timpului în bivuac sau parcul de service.

Accesul la aceasta zona media se limitează doar pentru persoanele care poseda permisul corespunzător. Organizatorii vor organiza itinerariul și planul orar pentru a permite concurenților să poată staționa minim 15 minute în zona media. Zona media trebuie sa fie identificabila în roadbook.

Zonele pentru realizarea fotografiilor pot să fie organizate pe tot traseul competiției în baza deciziei organizatorului respectând normele de securitate pentru fotografi, concurenți și spectatori.

16.3. ZONA DE CONTROL DE TRECERE (CT)
Zona de control de trecere este un punct obligatoriu de pe traseu prin care echipajul trebuie să treacă cu sau fără oprire pentru viza pe carnetul de bord. Toate Controalele de Trecere vor fi semnalate în Road Book.
Organizatorul poate prevede pe traseu cel puțin 1 CT la fiecare 50 km de sector selectiv. Amplasamentul Controalelor de Trecere cu oprire trebuie să fie vizibile și să fie semnalate
echipajelor prin drapele (panouri) și, pe cât posibil localizat în teren plat. Este recomandat de a
delimita intrarea și ieșirea din zonă cu panouri oficiale pe partea dreapta a direcției de deplasare. Ora de trecere a concurenților, măsurată la nivel de secundă, va fi notată pe o foaie de pontaj de către responsabilul postului.

Ora de închidere a postului de CT va fi stabilită ținând cont de :
• distanta parcursă după start în acel Sector
• de media orară a Sectorului respectiv (Selectiv sau Orar) impusă prin timpul maximal autorizat – ora ideală a ultimului concurent care a luat startul, majorată cu 30 de minute

Daca un concurent trece prin CT după închiderea acestuia fapt dovedit de aparatura GPS(respectarea traseului din RB) acesta nu va fi penalizat pentru CT ratat.

Penalizarea pentru un CT ratat este de 60 de minute.

16.4. ZONA DE CONTROL ORAR (CO)

La aceste zone de control orar arbitrii trebuie să înscrie în carnetul de bord al concurentului. Timpul înscris se va trece la o precizie de minut.

La Controalele Orare, oficialii din post vor indica pe carnetul de bord ora de prezentare care corespunde momentului exact în care unul dintre membrii echipajului prezintă carnetul de bord oficialului. Pontarea carnetului de bord nu se va face decât dacă atât membrii echipajului cât și vehiculul lor, se găsesc în imediata apropiere a mesei de control.

Procedura de pontaj începe în momentul în care automobilul trece de panoul de intrare în zona de Control Orar.

Între panoul de intrare în zona și postul de control se interzice echipajului să se oprească sau să adopte o deplasare anormal de lentă. Echipajul nu poate rămâne în zona de control decât pe durata timpului necesar îndeplinirii formalităților de pontaj și verificării tehnice. Nerespectarea acestei prevederi duce la o penalizare de 10 minute.

Trecerea timpului în carnet de bord se poate realiza doar daca în vehicul sunt prezenți cei doi participanți iar vehiculul este în vecinătatea postului de control.

Timpul pontat este exact timpul la care concurentul trece cu rotile din fata ale vehiculului de competiție de panoul de începere a zonei de control;

Un echipaj care trebuie să treacă la un control orar la 18 h 58 min va fi considerat în timp dacă pontajul va fi făcut între 18 h 58 min 00 sec și 18 h 58 min 59 sec.

Echipajul nu primește nici o penalizare pentru avans dacă vehiculul intra în zona de control pe durata minutului care preceda minutul ideal de pontaj. Ex. 18h 57 min.01 sec pentru 18 h 58 min 00 sec.

Pentru probele de legătura, ora ideală de pontaj se obține adăugând timpul de parcurgere alocat sectorului la ora de start în acest sector. Acești timpi sunt exprimați în ore și minute și sunt întotdeauna indicați de la 00.01 la 24.00.

La CO de sosire din Probele de legătura, oficialul de post va înscrie în carnetul de bord pe deoparte ora de pontaj a echipajului și pe de alta parte ora de start teoretica în sectorul selectiv. Trebuie respectat un ecart de 5 minute intre cele doua, pentru a permite echipajului să se pregătească de start.

După pontajul la CO, echipajul se deplasează imediat la startul sectorului selectiv. Oficialul de post va înscrie timpul efectiv de start iar apoi va da startul.

La un CO, orice diferență între ora reală și ora ideală de pontaj va fi penalizată cu 1 minut pentru fiecare minut sau fracțiune de minut de întârziere și 2 minute pentru fiecare minut sau fracțiune de minut de avans.

Pentru sectoarele selective, timpii de sosire vor fi înscriși cu precizie de secundă, exceptând Super Speciala unde se pot vor înscrie cu precizie de 1/10 de secundă pentru departajarea în caz de egalitate. O dată clasamentul stabilit și având determinate pozițiile de start a primului sector selectiv, zecimile de secundă vor fi suprimate, rotunjind timpul la secundele inferioare.

La ultimul controlul orar al etapei (intrare in bivuac) concurenții pot să ponteze în avans fără a primi penalizări, daca regulamentul particular nu specifica altfel. Aceasta nu exonerează echipajul de predarea la CO a carnetului de bord.

Orice greșeală a unui echipaj vis-a-vis de regulile de pontaj definite mai sus ( și mai ales faptul ca a pătruns în zona de control cu mai mult de 1 minut avans fată de ora efectivă de pontaj), va face obiectul unui raport scris al șefului postului de control, raport care va fi remis Directorului de concurs.

Amplasarea panourilor de semnalizare a zonelor de control se va realiza conform anexei 1 a prezentului regulament.

16.5. ZONA DE REGRUPARE

La sosirea în zona de regrupare echipajele vor primi instrucțiuni privind ora de start în următoarea etapa și modul de amplasare a vehiculelor în zona de regrupare. Regruparea se realizata în condiția de parc închis.

După o regrupare ordinea de start este ordinea în care echipajele au ajuns în zona de
regrupare.

Intervalul de start trebuie să respecte aceleași criterii stabilite pentru startul inițial.

16.6. ZONA DE CONTROL DE LIMITARE A VITEZEI

Organizatorul unei competiții poate să stabilească zone de limitare a vitezei pe tot itinerariul competiției atunci când sectorul selectiv trece prin zone populate, drumuri comunale, județene, naționale, europene sau atunci când situația locului cere o limitare a vitezei pentru a asigura siguranța concurenților, oficialilor, publicului sau celorlalți participați la trafic.

Viteza de deplasare a concurenților este determinata prin evaluarea înregistrării a datelor provenite de la sistemul de siguranță prin monitorizare GPS, sistem ce generează o înregistrare o data la 10 secunde, sistemul dispoziția concurenților de către organizator.

În cadrul zonelor de limitare de viteza pot fi impuse limite de viteza de 30,40,50 sau 90KM/h. În cazul zonelor de limitare viteza aplicate în cazul drumurilor naționale, județene sau europene acestea trebuie să fie identice cu limitele de viteza legale corespunzătoare cu acele sectoare de drum.

Începutul zonei de control al vitezei va fi indicat în roadbook cu simbolul „SZ” iar finalul zonei de limitare cu simbolul FZ. Pentru o zona de limitare de viteza organizatorii pot să folosească maxim doua praguri succesive de viteza.

În cazul unei accelerării, limita de viteză mai mare va fi pusă în aplicare de la 90 de metri înainte de punct intermediar de trecere unde se modifica limita de viteza conform schiței de mai jos:

În cazul decelerării, limita de viteză mai mică va nu se aplică decât la 90 de metri după punctul de trecere FZ/SZ conform schiței de mai jos:

Pentru grupele T1, T2, T3, T4, T5, TH AUTO, TH SSV, DEBUTANȚI depășirea vitezei maxime admise în zona de limitare de viteza atrage după sine următoarele penalități: Pentru depășiri de viteza cuprinse intre:

• Depășirile intre 1 și 5 km/h – 1 minut de penalizate / depășire înregistrată daca numărul total de depășiri este mai mare de 50% din numărul de impulsuri înregistrate în respectiva zona.
• Depășirile intre 6 și 15 km/h – 2 minut de penalizare / depășire înregistrată.
• Depășirile intre 16 și 40 km/h – 3 minute de penalizare / depășire înregistrată.
• Depășirile cu mai mult de 40 km/h
o Prima înregistrare: 10 minute de penalizare
o A doua înregistrare: 30 de minute de penalizare
o A treia înregistrare: excludere

Pentru grupele PROMO, ADVENTURE, depășirea vitezei maxime admise în zona de limitare de viteza atrage după sine următoarele penalități: Pentru depășiri de viteza cuprinse intre:

• Depășirile intre 1 și 5 km / h – 1 minut de penalizate / depășire înregistrată daca numărul total de depășiri este mai mare de 50% din numărul de impulsuri înregistrate în respectiva zona.
• Depășirile intre 6 și 10 km / h – 2 minute de penalizare / depășire înregistrată.
• Depășirile intre 11 și 20 km / h – 3 minute de penalizare / depășire înregistrată.
• Depășirile cu mai mult de 20 km/h
o Prima înregistrare: 10 minute de penalizare
o A doua înregistrare: 30 de minute de penalizare
o A treia înregistrare: excludere

Pentru grupele PROMO și DEBUTANTI depășirea vitezei maxime generale cu mai mult 15 km/h cu excludere.

17. TIMPUL IMPUS, ESTIMAT SI MAXIMAL

17.1. TIMPUL IMPUS

Fiecare proba de legătură se va parcurge într-un timp impus pe care îl vor respecta toți concurenții. Orice abatere de la acest timp impus, antrenează o penalizare în minute pe etapa de legătură.

17.2. TIMPUL ESTIMAT

Timp estimat de organizator pentru parcurgerea unui Sector Selectiv.

17.3. TIMPUL MAXIMAL

Timp superior timpului impus acordat fiecărui Sector de Legătură și timp estimat acordat fiecărui Sector Selectiv care în caz de depășire, fără nici o toleranță, antrenează aplicarea unei penalități care merge de la penalitatea forfetară sau până la excluderea din concurs-abandon. În acel moment postul de control este considerat « închis » pentru concurentul respectiv.

Daca 50% dintre concurenți nu sosesc în timpul maxim autorizat, într-un sector selectiv sau de Legătura, timpul maxim poate fi modificat de către directorul de concurs, în urma deciziei comisarilor sportivi, pentru situații justificate, care țin de siguranța concurenților sau de schimbarea condițiilor de concurs: condiții meteorologice nefavorabile, accidente rutiere, blocarea drumurilor de acces.

Directorul de concurs poate să decidă întreruperea sectorului selectiv în mod automat pentru echipajele întârziate în momentul în care acestea nu mai au șanse matematice să se încadreze în Timpul Maxim, ei urmând a fi anunțați în următorul post de control, prin orice mijloc de

comunicație la dispoziție sau de către orice oficial al concursului aflat pe traseu, și dirijați spre următorul punct de regrupare sau bivuac, după caz.

18. SECTOR SELECTIV

18.1. GENERALITATI

Sectorul selectiv este o proba de viteza cu timpi cronometrați. Starturile Sectoarelor Selective
sunt, fie precedate, fie împreună, cu un Control Orar și urmate de un Control Orar după Sosire.

Pe parcursul sectoarelor selective, toți membrii echipajului trebuie să poarte centurile de siguranță, casca de protecție și combinezoane, o cagula, sub rezerva excluderii din concurs.

Este interzis echipajelor de a circula în sens invers parcursului sectoarelor selective, sub rezerva unei penalități care poate duce până la excluderea din concurs.

Sosirea din sectorul selectiv va fi lansată, panourile fiind dispuse conform anexei 1 a prezentului Regulament.

Oprirea între panoul galben de avertizare și panoul STOP este interzisă. Orice încălcare a acestei prevederi se penalizează cu minim 30 minute pana la excluderea din concurs. Cronometrajul se va face pe linia de SOSIRE.

La o distanta de 100 – 300 m după SOSIRE echipajul trebuie să se oprească la postul CO semnalizat prin panoul ceas roșu și panoul roșu STOP. Oficialul din post va înscrie în carnetul de bord ora de sosire (ora, min., sec.), care va fi și ora și minutul de plecare în Sectorul de Legătură următor (ora, min.). În cazul sosirii mai multor concurenți în același minut, șeful de post va reeșalona startul acestor concurenți la un interval minim din 30 în 30 de secunde, în ordinea sosirii acestora.

Echipajele care refuză startul pe un sector selectiv la ora, minutul și poziția alocata, vor fi penalizate cu 15 minute și vor rămâne la dispoziția șefului de post care le va indica o nouă oră de start.

Cronometrarea pe sectoarele selective se face la secunda (hh:mm:ss).

18.2. PUNCTE INTERMEDIATE (WAYPOINTS)

Toate punctele de trecere intermediare sunt prevăzute în roadbook și pot să fie prevăzute și opțional în memoria sistemului NAVGPS pus la dispoziție de către organizator.

Echipajul trebuie să treacă prin toate punctele intermediare de trecere în ordine cronologica (ascendenta). Nu este permisă conducerea înapoi pentru a obține validarea unui punct de trecere.

Validarea trecerii prin punctele intermediar de trecere se va face prin intermediul sistemului Sistemul de siguranță prin monitorizare GPS sau opțional prin intermediul; sistemului NAVGPS pus la dispoziție de către organizator.

Punct
intermediar Raza de deschidere Pentru sistemul NAVGPS daca acesta este folosit Raza de validare în metrii Penalizare ratata în caz de ratare min
WP WPE Prev (1000 m) 90 15 minute
WPN 800 m 200 60 minute
WPM 800 m 90 15 minute
WPS 1000 m 90 15 minute
WPC** None 200 15 minute
START / FINISH PC Prev (1000 m) 90 15 minute
WPV open 200 15 minute
DDS Prev (1000 m) 200 Pen. forfetara
ASS 800 m 90 Pen. forfetara
SZ 1000 m (Prev) 90 15 minute
FZ Prev (1000 m) 90 15 minute
SN 1000 m (Prev) 90 Pen. forfetara
FN Prev (1000 m) 90 Pen. forfetara

Prev (1000 m) = punct de trecere intermediar anterior sau la o rază de 1000 m în cazul în care punctul de trecere anterior a fost ratat.

1000 m (Prev) = punct de trecere intermediar următor sau la rază de 1000 m sau punctul de trecere anterior, distanța ceea mai scurtă.

** Doar acest punct de validare poate sa fie folosit în cazul folosirii sistemul de siguranță
prin monitorizare GPS.

Punct Descriere
WPE (PUNCT ECLIPSAT)
Valabil doar pentru utilizarea unui Un punct de trecere intermediar ce devine complet vizibil pe
NAV-GPS o dată pe punctul anterior cronologic
ordinea a fost validată, indiferent de distanța dintre punctul
sistem NAV-GPS
anterior și WPE.
WPN (PUNCT DE NAVIGATIE)
Valabil doar pentru utilizarea unui Organizatorul poate utiliza acest punct de trecere intermediar pentru a împiedica evitarea rutelor dificile sau dificultăți de navigație. NAV-GPS direcționează echipajele în acest sens
numai după ce au intrat în
sistem NAV-GPS
raza de deschidere a acesteia. Sancțiunile de timp pentru lipsa unui WPN este de patru ori mai mare decât pentru alte puncte intermediare.
WPM (PUNCT MASCAT) Acesta este un punct de trecere standard trebuie utilizat pentru

Valabil doar pentru utilizarea unui a verifica dacă instrucțiunile de navigare sunt respectate corect
de către echipaje. NAV-GPS direcționează concurentul spre
sistem NAV-GPS
acest punct numai după ce a intrat în raza de deschidere a
acesteia.
WPS (PUNCT DE SIGURANTA)
Valabil doar pentru utilizarea unui Un punct de trecere utilizat pentru a asigura siguranța concurenților.
sistem NAV-GPS
WPC (PUNCT DE CONTROL) Acesta este un punct de trecere pentru a verifica dacă Roadbook-ul a fost respectat, fără nici o informație de navigare furnizata de NAV-GPS. Numărul sau și numărul de ordine de trecere în raport cu alte puncte de trecere va fi menționat în roadbook.
WPV (PUNCT VIZIBIL)
Valabil doar pentru utilizarea unui Toate informațiile sunt afișate pe sistemul SAT GPS atunci când acest punct este selectat sau când punctul anterior a fost validat.
sistem NAV-GPS

DSS Acest punct de trecere este utilizat numai pentru a defini startul
în sectorul selectiv.
ASS Acest punct de trecere este utilizat numai pentru a defini finish-
ul sectorului selectiv.

FZ Un punct de trecere este utilizat pentru a asigura siguranța concurenților sau a publicului. Acesta definește finalul zonei de control de limitare a vitezei. Zona de siguranță.
SN Acest punct de trecere este utilizat pentru a defini finalul unui Sector selectiv și începutul unei zone de neutralizare. De asemenea, poate defini începutul unei zonă de control cu limitare de viteza echivalentă cu un SZ.
FN Acest punct de trecere este utilizat pentru a defini finalul unei zone de neutralizare. De asemenea, poate defini finalul unei zonă de control cu limitare de viteza echivalentă cu un FZ.

18.3. FINALUL UNUI SECTOR SELECTIV LINIA DE FINSIH
Timpul sosire după o secțiune selectiva este înregistrată la finalul lansat. Zona dintre finalul lansat și linia de stop trebuie să fie o zona dreapta fără obstacole periculoase.

Oprirea intre zona marcata cu panoul galben și semnul de stop este interzisă și este penalizată cu 30 de minute.

Timpul înregistrat la finalul lansat poate fi înregistrat prin cronometru sau cronoprinter. Cronometrorul trebuie amplasat în linie cu linia de finish în dreptul semnului identificat cu un steag cabrat pe un fundal roșu.

PUNCTUL DE STOP

Echipajul trebuie să se prezinte la punctul de oprire indicat marcajul „STOP” pe fond roșu pentru a avea timpul de finish trecut în caietul de bord (oră, minut, secundă).

Ora introdusă de finish este considerata ora de start pentru următorul sector de legătura. În cazul în care mai mulți concurenți sosesc în același minut ofițerul de post trebuie să eșaloneze ordinea de start la cel puțin un minut intre aceștia în ordinea sosirii în post.

Un echipaj ce nu oprește la punctul de stop pentru a avea ora trecuta în caietul de bord va primi o penalizare de 60 de minute.

Daca un echipaj nu poate să părăsească zona punctului de stop acesta poate fi împins sau
tractat de către oficiali sau de către alți concurenți fără a primii o penalizare.

18.4. NEUTRALIZAREA IN CADRUL UNUI SECTOR SELECTIV

Un sector selectiv este împărțit în mai multe parți daca acesta conține zone de neutralizare.

În cazul în care un sector selectiv prevede o realimentare cu combustibil acesta zona este considerata o zona neutralizata sub condiția de parc închis (unde nu este posibila intervenția supra vehiculului alta decât curățarea geamurilor, farurilor și plăcutelor de înmatriculate). Pentru aceasta neutralizare se va acorda un timp fix stabilit de către regulamentul particular. Timp ce nu va fi menționat în carnetul de bord.

Startul după o neutralizare va fi dat la un timp determinat prin adunarea timpului de sosire din sectorul selectiv cu timpul fix alocat neutralizării. În cazul în care un concurent întârzie să ia startul în următoarea parte a sectorului selectiv după o neutralizare se va considera ca acesta a luat startul în timpul alocat de start pentru acesta. În cazul în care aceasta întârzie cu mai mult de 30 de minute oficialul de post poate refuza startul urmând ca concurentul să primească o penalizare forfetară.

Daca concurentul nu respectă timpul de neutralizare acesta este considerat start greșit și va fi penalizat cu dublul timpului de neutralizare.

În cazul existentei unor zone de neutralizare din calculul timpului total se va scădea timpul
alocat pentru neutralizare.

În zona de neutralizare este permisă intervenția acceptată de regimul de parc închis asupra vehiculului dacă este făcută doar de membri echipajului sau de către alți competitori angrenați în aceeași competiție sportiva folosind echipamente aflate la bordul vehiculelor de competiție. Încălcarea acestei prevederi este penalizata prin excluderea din competiție.

În zona de neutralizare viteza maxima de deplasare nu poate să depășească 10km/h.

18.5. INTRERUPEREA UNUI SECTOR SELECTIV

Când un sector selectiv este întrerupt sau oprit pentru din orice motiv, fiecărui echipaj afectat ii va fi alocat de către directorul concursului un timp de neutralizare sau finish calculat pe baza: sistemul de siguranță prin monitorizare GPS, Punctelor de control intermediare înregistrate. Cu toate acestea daca echipajul este singurul responsabil pentru întreruperea unui sector selectiv nu poate beneficia de aceasta măsura.

19. SUPER SPECIALA (SS)

O super speciala este un sector selectiv în care startul este dat în același timp pentru maxim 2 concurenți, aceeași procedura de start trebuie să fie aplicata pentru toți concurenții. Este permisă decalarea startului pentru a egaliza lungimea traseului atunci când se pleacă din poziții diferite.

Includerea unei etape super speciale în cadrul unui eveniment este opționala.

Regulile de desfășurare, start, interval de start, ordine de start este la latitudinea organizatorului sau aceste infirmații trebuie precizate în regulamentul particular al competiției.

Pentru asigurarea securității probei super speciale organizatorul trebuie să asigure un sistem de atenționare pentru încetinire sau oprire cu steaguri roșii sau sisteme de iluminare. De asemenea vehiculul unui competitor ce nu poate să termine super speciala poate fi transportat la finalul probei sau într-o alta zona sigura.

20. SIGURANTA

20.1 SIGURANTA CONCURENTILOR

Ori de cate ori un vehicul este în mișcare de la startul sectorului selectiv pana la finalul acestuia echipajul trebuie să poarte căștile de protecție omologate, toate articolele de îmbrăcăminte și încălțăminte cu omologare FIA valabila sau expirata așa cum au fost destinate de fi folosite de către producătorul respectivelor echipamente precum și să aibă fixate în mod corespunzător centurile de siguranță. Orice încălcare a acestor prevederi va fi va fi penalizata prin excluderea din competiție.

20.2 SIGURANTA SPECTATORILOR

La prolog, super speciala sau în cazul sectoarele Selective cu public organizatorul va bara accesul pe traseu cu panglica colorata și va publica instrucțiuni privind amplasarea spectatorilor pe traseu ce trebuie să fie disponibile la fata locului și pe pagina de internet a competiției.

20.3 SISTEMUL DE SIGURANTA SI MONITORIZARE GPS

Orice vehicul prezent în o competiției din CNRR fie ca este etapa sau eveniment restricționat trebuie să aibă instalat în interiorul cockpit-ului pe perioada sectoarelor selective sau de legătura un sistem de siguranța prin monitorizare GPS pus la dispoziție de către organizatorul competiției.

Acest sistem poate să fie unul mobil cu baterie primit o data cu verificările administrative sau unul fix ce va fi instalat înainte de verificările tehnice sistem ce va fi conectat direct la baterie. Acest sistem va genera înregistrări ce conțin date precum: poziția geografica (longitudine și latitudine), viteza și direcția de deplasare, numărul de sateliți vizibili precum și valabilitatea punctului înregistrat o data la 10 secunde.

Funcționarea acestui sistem este obligatorie 24 ore din 24, pe timpul zilei și pe timpul nopții. Funcționalitatea acestui dispozitiv respectiv încărcarea sistemului portabil și amplasare în interiorul vehiculul de raliu este responsabilitatea concurentului. Întreruperea voita să funcționalității sau alimentarii cu energie electrica a acestui dispozitiv se penalizează cu 1 ora sau excluderea din competiție.

În timpul verificărilor tehnice se va verifica prezenta și funcționalitatea acestui sistem.

Datele înregistrate de către sistemul de siguranța prin monitorizare GPS sunt stocate pe un server și sunt puse la dispoziția comandamentului curse în timp real. Înregistrările pot fi utilizate în timpul unei anchetei ulterioare.

După finalizarea competiției datele înregistrate devin publice și pot să fie consultate de către concurenți la o adresa pusă la dispoziția concurenților timp de 5 zile de către furnizorul de servicii.

După aceasta perioada datele sunt arhivate iar accesul la ele se va realiza prin plata unei taxe
stabilite de către furnizorul de servicii.

21. PENALIZARI

21.1. PENALIZARI SPORTIVE

O penalizare sportiva implica o penalizare impusă de:
• Exces de viteza într-o zona de control cu viteza limitata.
• Control Trecere sau Control Orar ratat.
• Punct intermediar de trecere (waitpoint) ratat
• Conduita nesportiva sau alte infracțiuni comise pe Sectorul Selectiv sau de Legătura .

Penalizările trebuie exprimate în ore, minute sau excluderea din concurs.

Clasamentul final va fi stabilit prin adunarea timpilor realizați în Probele Speciale și a penalizărilor dobândite în Probele Speciale precum și a celor de pe Probele de Legătură și a altor penalizări exprimate în timpi.

O lista ce cuprinde toate penalizările sportive este inclusă în anexa 3 a prezentului regulament.

21.2. PENALIZAREA FORFETARĂ

Penalizarea de forfetare este o penalizare aplicata unui concurent care din motive obiective nu poate să termine un Sector Selectiv. Aceasta permite concurenților penalizați continuarea raliului în condiții de competiție normala dar sever penalizați.

În cazul competițiilor cu mai multe sectoare selective penalizarea forfetara este:

1. 1.5 x timpul maximal alocat pentru sectorul selectiv forfetat dacă concurentul a luat startul în respectivul sector.
2. 2 x timpul maximă alocat pentru sectorul selectiv forfetat dacă concurentul nu a luat startul în respectivul sector.

În cazul competițiilor cu un sigur sector selectiv, acest sector va fi compus 2 egale. În cazul acesta se poate aplica o penalizare forfetara de secțiune de 2 x timpul maximal alocat pentru secțiunea forfetată. Prima secțiune a unui sector selectiv pentru competițiile cu un sigur sector selectiv nu poate fi forfetată urmând să fie considerat abandon.

22. INTERVENTIA ASUPRA VEHICULELOR DE RALIU SI PARCUL DE SERVICE

Începând cu primul control orar, service-ul unui vehicul care participa la o competiție poate să se desfășoare în zonele dedicate precum parcul de service, bivuac sau pe secțiunile de drum unde nu este interzis acest lucru.

În cazul în care service-ul pentru un vehicul de raliu se desfășoară în interiorul unul cort închis este posibil doar daca în acel cort se permite accesul neîngrădit al oficialilor competiției.

Echipajul, utilizând numai echipamentele și sculele de la bordul vehiculului sau primite de la alți concurenți aflați în competiție, fără asistență externă de orice tip, poate efectua reparațiile la vehiculul de competiție în timpul sectorului selectiv sau al sectorului de legătura. Nerespectarea acestei prevederi se pedepsește cu excluderea din competiție.

Recuperarea unui vehicul de competiție abandonat sau defect de pe traseu poate fi realizată doar după ce este obținut acordul directorului de concurs. Vehiculele de intervenție trebuie să se deplaseze doar în direcția de deplasare a competiției cu excepția cazului când acest deplasarea lor în sens opus este aprobata de către directorul de concurs.

Este interzisă prezenta echipelor de asistenta sau a mecanicilor la o distanta mai mica de 1km fata de vehiculul ce participa la competiție cu excepția:

• Zone lor de service și Bivuac
• În stațiile publice de alimentare cu combustibil sau zonele de alimentare cu combustibil altele decât cele de pe parcursul sectorului selectiv.
• La sfârșitul sectoarelor selective.
• Cazului în care vehiculele se afla în zona media.
• Drumurilor publice pe care se deplasează vehiculele de competiție conform roadbook-ului
• Sectoarelor selective doar cu condiția ca vehiculul de competiție pentru care asigură asistență se fie în mișcare pe sectorul selectiv.

Nerespectarea acestei prevederi se penalizează cu excluderea din competiție pentru echipajele care căror echipe tehnice încalcă aceste prevederi.

Echipa tehnica de asistenta nu trebuie să se abată de la traseul specificat în roadbook-ul de asistenta sau traseul oferit de către organizator pentru a ajunge în zonele special amenajate pentru asistentă. Nerespectarea acestei prevederi este penalizata cu 60 de minute pentru echipa sportiva din concurs..

Orice ajutor oferit din partea unei persoane care nu face parte din echipa de asistenta ce consta în oferirea de scule, piese sau ajutor este considerat asistenta tehnica și este penalizata cu excluderea din competiție daca este realizata în afara zonelor de service.

Distribuția de alimente, băuturi sau articole de îmbrăcăminte către concurenți este posibila doar
în:
• Zonele de service de pe traseu sau în bivuac.
• În zonele de regrupare
• În zonele media
• Pe secțiunile de legătura daca aceasta este comuna cu secțiunea de drum pe care se
deplasează și echipele de asistenta conform roadbook-ului.

Parcurile de service sunt indicate în itinerariul evenimentului având o zona de un control orar la intrare și ieșire.

Amplasarea zonelor de service precum și distantele intre aceste zone trebuie detaliata în Regulamentul Particular sau Ghidul de Raliu atât pentru concurenți cat și pentru echipele de service.

Sub vehiculul de competiție pe toata perioada operațiunilor de service și pe toata perioada parcului închis este necesara amplasarea unei prelate cu un 1 m mai lunga și mai lată decât dimensiunea vehiculului de raliu. Nerespectarea acestei prevederi se penalizează cu 10 minute și obligația de remedia acesta problemă.

În interiorul parcului de service împingerea sau tractarea vehiculului de raliu este permisă pentru sportivi deținători al acestuia oficiali sau echipa de asistenta a vehiculului.

Viteza de deplasare în interiorul parcurilor de service sau bivuacului este la maxim 10 km/h. La prima abatere concurentul sau echipa va primi un avertisment, la a doua abatere o penalizare de 10 minute iar la a treia abatere va fi exclus din competiție.

Atunci când este necesar ca și operațiune de service înlocuirea rezervorului de combustibil, înlocuirea pompei de combustibil, înlocuirea filtrului de combustibil sau înlocuirea oricărei piese din sistemul de alimentare cu combustibil, golirea sau umplerea rezervorului de combustibil este premisă doar daca se îndeplinesc cumulativ următoarele cerințe:
• Activitatea se desfășoară cu acordul organizatorului.
• Exista în proximitate un extinctor cu operator gata să intervină.
• nu se efectuează alte lucrări pe vehicul în timp ce circuitul de combustibil este deschis și/sau în timpul golirii și/sau operațiunea de reumplere;
• se stabilește un perimetru de siguranța de minim 3m în jurul vehiculului.
• Se adaugă suficient combustibil pentru a ajunge pana la următoarea zona de realimentare.

23. COMBUSTIBILUL SI REALIMENTAREA

23.1. Combustibilul folosit pentru realimentare trebuie să fie conform Regulamentului FIA Appendix J, Art. 252.9.

Cu excepția înlocuiri și umplerii rezervorului de combustibil în parcul service detaliata în art:
25.15 realimentarea cu combustibil este permisă doar în zonele de realimentare desemnare
(RZ) sau la stațiile publice de alimentare cu combustibil.

Zonele de alimentare cu combustibil pot să fie situate:
• în afara parcurilor de service / bivuac
• în cadrul stațiilor publice de alimentare cu combustibil
• în cadrul sectoarelor selective pentru categoriile T3, T4, TH SSV.

În afara acestor zone oficiale, realimentarea este permisă numai atunci când se utilizează același tip de combustibil provenind de la un alt concurent aflat încă în cursă.

În cazul zonelor de alimentare cu combustibil din cadrul sectoarelor selective organizatorul este responsabil de transportul combustibilului în aceea zona precum și de asigurarea condițiilor securitate la incendiu. ( nu se aplica în cazul stațiilor publice de alimentare cu combustibil).

În cazul zonelor de alimentare cu combustibil din cadrul sectoarelor selective organizatorul sau echipajul ce realizează realimentarea este responsabil pentru masurile de protecție a mediului înconjurător prin folosirea unor materiale absorbante sau impermeabile în cazul unor vărsări accidentale.

23.2. PROCEDURA DE ALIMENTARE IN CADRUL ZONELOR DE ALIMENTARE DE PE SECTOARELOR SELECTIVE CU NEUTRALIZARE

Zone de realimentare cu combustibil pot să fie amplasate în cadrul sectoarelor selective pentru vehiculele din grupele T3, T4 sau TH SSV. Aceste zone trebuie să fie indicate în Roadbook.

În toate zonele de alimentare viteza maxima de deplasare este de 10 km/h. Nerespectarea acestei prevederi este penalizata cu 10 minute / înregistrare.

În cazul alimentării cu combustibil în cadrul unui sector selectiv alimentarea este posibilă pentru
categoriile T3, T4, TH SSV cu o stabilită prin regulamentul particular.

În cazul unei probleme electrice vehiculul în cauza trebuie împins în afara zone de alimentare cu combustibil de către concurenți sau echipa de asistenta la realimentare unde se poate încerca repornirea vehiculului folosind o sursă electrică externă.

22.3. Următoarele proceduri se vor aplica în cazul zonelor de realimentare pentru vehiculele T3,
T4 și TH SSV:
• Echipajul trebuie să fie în afara vehiculului în timpul realimentării;
• În punctul de realimentare sunt permise doar acțiunile direct implicate în realimentare
vehiculului de competiție.
• Nu este permisa prezenta personalului de asistenta în cadrul acestor zone de
realimentare.
• Echipajul este singurul responsabil pentru efectuarea operațiunilor de realimentare și pentru conformitatea și cantitatea realimentării.
• Utilizarea echipamentelor electrice, electronice sau radio este interzisă în zonele de
alimentare cu combustibil.
• Motoarele vehiculelor de raliu trebuie sa fie oprite în momentul realizării operațiunilor de realimentare iar echipajul trebuie sa fie în afara vehiculului.

23.3. PROCEDURA DE REALIMENTARE IN CADRUL STATIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU COMBUSTIBIL

Concurenții pot sa utilizeze stațiile de alimentare cu combustibil specificate în roadbook. Acest combustibil trebuie alimentat direct în rezervorul vehiculului de competiție.

În cazul realimentării în cadrul stațiilor publice de alimentare este interzisa realimentare în alte canistre sau recipiente existente în interiorul sau exteriorul vehiculului decât rezervorul omologat sau original al vehiculului de competiție. Nerespectarea acestei prevederi se pedepsește cu excluderea din competiție.

Echipajul trebuie să utilizeze numai echipamentul de la bord și numai pompele fără asistență fizică externă. Un alt membru al echipei poate sa realizeze plata pentru combustibilul alimentat dar cu condiția sa nu se apropie de vehiculul de competiției. Nerespectarea acestei prevederi se pedepsește cu excluderea din competiție.

24. PARCUL INCHIS

Orice reparație sau alimentare, în parcul închis este interzisa. Vehiculele de competiție sunt în regim de parc închis de la intrarea lor într-un parc de start, de regrupare sau de terminare a etapei, până la plecarea din acestea.

Este interzisa poziționarea lângă vehiculul de competiție aflat în parc închis a mașinilor de intervenție și a corturilor echipelor tehnice, în parcul închis având voie doar vehiculele de competiție.

Vehiculele sunt în regim de parc închis de la intrarea lor într-o zona de control. De la punctul de STOP pana la zona de ieșire, în cazul în care vehiculul nu poate pleca, el poate fi numai împins sau tractat afara din zona, cu ajutor exterior, fără a fi penalizat, sub supravegherea șefului de post.

Vehiculele sunt în regim de parc închis la sosirea lor din ultima etapa (pana la expirarea perioadei de depunere a reclamațiilor).

Înaintea ieșirii din toate parcurile sau la startul unei Etape, dacă comisarii tehnici ai competiției constată că un vehicul este într-o stare incompatibilă cu o utilizare normală, ei trebuie să informeze imediat Directorului de concurs, care va cere remedierea defecțiunilor.

În acest caz, minutele utilizate efectuării remedierilor vor fi considerate ca tot atâtea minute de întârziere înregistrate pe un Sector de Legătură . Pentru a nu permite echipajului sa încerce recuperarea întârzierii datorate remedierilor, acesta va primi o nouă oră de start. Orice întârziere mai mare de 30 minute duce la excluderea din concurs.

În maxim 15 de minute de la parcarea vehiculului în Parcul Închis, echipajele trebuie să părăsească imediat Parcul Închis, fiindu-le interzisă revenirea. Nerespectarea acestei prevederi se penalizează cu 30 de minute.

Excepție de la regimul de parc închis, dar numai sub responsabilitatea unui oficial, este permis unui echipaj în parcul închis de start, de regrupare sau de sfârșit de Etapă:
• să schimbe, cu mijloace aflate la bord, una sau două roti dezumflate sau deteriorate.
• să schimbe parbrizul cu ajutor din exterior, cu aprobarea Directorului de concurs.

Aceste intervenții vor trebui să fie în totalitate terminate înaintea orei de start. În caz contrar,
depășirea timpului va antrena o penalizare de 1 minut pentru fiecare minut de întârziere.

Pentru a scoate vehiculul dintr-un Parc Închis de start, de regrupare sau de sfârșit de Etapă, echipajul este autorizat să intre în parc cu 30 minute înainte de ora sa de start.

În interiorul Parcului Închis, punerea în funcțiune a motorului poate fi efectuată cu ajutorul unei baterii exterioare, care va fi adusa și scoasa din Parc în prezenta unui oficial al Concursului. Această baterie nu poate în nici un caz să fie îmbarcată în vehicul (exceptând bena T5).

25. REZULTATE, CLASAMENTE SI ALTE CERINTE DUPA EVENIMENT

25.1. STABILIREA REZULTATELOR SI CLASAMENTELOR
Rezultatele sunt stabilite prin adunarea tuturor timpilor secțiunilor selective cu sancțiunile suportate pe secțiune de legătura împreună cu toate celelalte sancțiunile exprimate în timp din care se scad neutralizările acceptate.

În timpul evenimentului se publica următoarele tipuri de clasamente / rezultate.

  • Clasamente intermediare: clasamente intermediare distribuite de către organizator în timpul evenimentului.
  • Clasamente intermediare parțiale: clasamentele publicate la finalul unei etape.
  • Clasamentul provizoriu: clasamentul publicat și semnat de către directorul de concurs la finalul evenimentului.
  • Clasamentul final: clasamentul final aprobat și semnat de către comisarii sportivi Clasamentele se vor realiza pentru fiecare grupa de vehicule.

25.2. ACOPERIRE ECHITABILĂ ȘI IMPARȚIALĂ
Organizatorul se asigura ca orice acoperire în cazul unei transmisii video sau în cazul realizării de materiale video sunt imparțiale și nu denaturează rezultatul evenimentului.

26. CONTESTATII ȘI APELURI

26.1. Toate contestațiile și apelurile trebuie depuse în conformitate cu Codul Sportiv International FIA și regulamentul disciplinar FRAS precum și Prezentul Regulament Cadru.

26.2. Taxa de contestație este în valoare de 500 RON. Aceasta taxa se achita cash către organizator. Dacă reclamația necesită demontarea și remontarea diferitelor parți ale unui vehicul, partea reclamanta va trebui să depună o garanție de 1000 euro.

26.3. Daca contestația este justificată sau parțial justificată taxa de contestație va fi returnată.

26.4. Cheltuielile suportate pentru demontarea și transportului vehiculului este suportata de către solicitant daca contestația este nejustificata și de către celălalt concurent daca aceasta este justificata.

26.5. În cazul în care contestația este nefondata iar cheltuielile de transport, demontare . etc sunt mai mari decât valoare taxei de contestație diferența este suportata de către cel care a depus contestația. În cazul în care cheltuielile sunt mai mici diferența va fi returnata.

26.6. Daca cel care a depus contestația nu este mulțumit de judecata aceasta el se poate adresa în apel Comisiei Naționale de Rally Raid și apoi Comisiei de competiții FRAS.

27. CEREMONIA DE PREMIERE SI ACORDAREA DE PREMII

Acordarea premiilor pentru se va face pe podium pentru primele 3 poziții câștigătoare ale
fiecărei grupe și clase.

GRUPA/CLASA T1/T2/T3/T4/TH AUTO\TH 1 AUTO*, TH2 AUTO*, TH SSV Cupe și medalii (Locul1,2,3)
GRUPA PROMO Cupe și medalii (Locul1,2,3)
GRUPA DEBUTANTI Cupe și medalii (Locul1,2,3)
GRUPA ADVENTURE Cupe și medalii (Locul1,2,3)
*în cazul constituirii clasei.

Orice concurent, echipaj câștigător al campionatului National de Rally Raid trebuie sa fie prezent la ceremonia de la final de an organizata de către Federația Naționala de Rally Raid daca a fost invitat.

Concurenții care nu sunt prezenți la festivitatea de decernare a premiilor și care nu își deleagă dreptul unei alte persoane vor pierde premii acordate fără sa piardă și poziția sau punctele câștigate conform clasamentului.

28. CAMPIONATUL NATIONAL DE RALLY RAID

a. GENERALITATI

FRAS organizează Campionatul National de RALLY RAID, acest campionat este proprietatea FRAS și cuprinde clasamente: pentru piloți/copiloți, echipe precum și pentru grupele de vehicule acceptate în acest campionat. Campionatul este constituit din concursuri de Rally Raid înscrise în calendarul Campionatului.

Toate părțile angajate FRAS, Organizatori, oficiali, arbitrii comisari sportivi și concurenți și reprezentați ai acestora se obligă sa aplice și sa respecte prevederile Regulamentului Cadrul al Campionatului National de Rally Raid.

Campionatul va fi organizat conform dispozițiilor:

• Codului Sportiv International și a anexelor sale sau a completărilor
• Prezentul Regulament Cadru
• Regulamentului Tehnic aplicat vehiculelor admise
• Regulamentului Particular al fiecărei competiții care contează în Campionatul National
• Caietului de sarcini al Organizatorului de competiții de Rally Raid.

b. CALIFICAREA UNUI CONCURS IN C.N.R.R. SAU ÎNTR-O CUPA SUB EGIDA FRAS–

Pentru ca un concurs să poată conta în CNRR, clubul organizator trebuie sa aibă experiența și istoric sub egida unei federații de profil, pentru Rally Raid. Evenimentul trebuie organizat cu respectarea în totalitate a prevederilor din Caietul de sarcini al organizatorului de competiții din cadrul Campionatului National de Rally Raid.

Comisia de Rally Raid va analiza fiecare propunere de organizare în parte și va decide în raport
cu punctajul obținut prin evaluare efectuată conform caietului de sarcini al organizatorului.

Ordinea de alegere a datelor pentru organizarea de competiții ce contează ca etape se va face in ordinea descrescătoare a punctajelor obținute prin evaluare efectuată conform caietului de sarcini al organizatorului.

In cadrul CNRR sunt permise maxim 6 competiții ce contează ca etape si un număr nelimitat de eveniment restricționate. Fiecare organizator eligibil conform prezentului regulament precum si a caietului de sarcini al organizatorului va avea dreptul de a organiza o singură competiție ce contează ca și etapă si un număr nelimitat de competiții restricționate.

Un organizator poate anula desfășurarea unei competiții propuse din categoria etapelor fără a pierde dreptul de organizare pentru anul următor daca se încadreze în următoarele situații:

1. În cazul decretării stării de urgenta pentru perioada în care se desfășoară competiția.

2. Nu poate desfășura competiția deoarece nu exista concurenți înscriși cu condiția să anunțe decizia de anulare cu cel puțin 15 de zile înainte de data de start a competiției.

Organizatori care nu au organizat competiții în anul precedent au dreptul de a organiza doar
competiții locale (cupe) și nu etape de campionat național în anul în curs.

În cadrul campionatului național de Rally Raid toți organizatorii beneficiază de același cerințe, responsabilități precum și drepturi rezultate din organizarea de competiții.

Pentru ca o competiție sa fie considerata ETAPA în cadrul campionatului National de Rally Raid este necesar ca la start sa fie prezente 10 echipaje auto și ssv din care 6 echipaje sa puncteze în Campionatul National de Rally Raid exceptând grupele PROMO, DEBUTANTI și ADVENTURE.

Daca la start exista mai puțin de 10 echipaje exceptând grupele PROMO, DEBUTANTI ADVENTURE din care competiția se va putea desfășura dar va fi considerata eveniment restricționat (cupa) și nu va conta în calculul clasamentului National de Rally Raid iar organizatorul nu va pierde dreptul de a organiza etape pentru următorul an calendaristic.

La sfârșitul anului competițional, Comisia Naționala va decide, pe baza punctajelor calculate din chestionarul de evaluare pentru etapele din timpul anului și pe baza rapoartele observatorilor, daca unui organizator cu rezultate slabe i se ridica sau nu dreptul de a mai organiza în anul viitor.

c. CATEGORII, GRUPE SI CLASE
La competițiile de Rally Raid pot sa participe vehiculele cu o greutate maxima de 3500 Kg pentru grupele T1, T2, T3, T4, TH AUTO, TH SSV și mai mare de 3500 Kg pentru grupa T5** ce:

• Corespund reglementarilor tehnice și de securitate corespunzătoare grupei din care fac parte
• Corespund reglementarilor privind circulația pe drumurile publice
• Poseda Pașaport Tehnic eliberat de FRAS sau alta Federație de profil, pașaport tehnic ce trebuie prezentat obligatoriu la verificarea tehnica și administrativa.

VEHICULELE SUNT REPARTIZATE IN GRUPE DUPĂ CUM URMEAZĂ:

• Grupa T1: Vehicule modificate, conform FIA Anexa J – Articolul 285 și FIA Cross Country Sporting regulation
• Grupa T2: Vehicule de serie conform FIA Anexa J – Articolul 284 și Appendix IV FIA
Cross country sporting Regulation.
• Grupa T3: Vehicule ultra ușoare modificate SSV conform FIA Anexa J – Articolul 286.
• Grupa T4: Vehicule ultra ușoare de serie SSV conform FIA Anexa J – Articolul 286A.
• Grupa T5: Camioane ** conform FIA Anexa J – Articolul 287

• Grupa TH AUTO: În Romania sunt acceptate la start autovehicule din categoria TH AUTO, care sunt fie din grupa T1,T2, cu omologarea expirata sau nu au avut niciodată omologare dar corespund tuturor condițiilor de Securitate, cf. Regulamentul tehnic și de Securitate.
• Grupa TH SSV: În Romania sunt acceptate la start autovehicule din categoria TH AUTO, care sunt fie din grupa T3,T4 cu omologarea expirata sau nu au avut niciodată omologare dar corespund tuturor condițiilor de Securitate, cf. Regulamentul tehnic și de Securitate.

** participarea vehiculelor T5 este permisa doar daca regulamentul particular al competiției precizează expres acest lucru.

GRUPE SI CLASE DE VEHICULE

Organizatorii din CNRR trebuie includă în competițiile desfășurate următoarele grupe și clase:

GRUPA CLASA DESCRIERE VEHICUL
T1 T1.1 T1 4X4 Vehicule modificate cu motoare pe benzina sau
motorina
T1.2 T1 4X2 Vehicule modificate cu motoare pe benzina sau
motorina
T2 Vehicule de serie cu motoare pe benzina sau motorina
T3 Vehicule ultra ușoare modificate.
T4 Vehicule ultra ușoare de serie
T5 T5.1 Camioane cu motor cu capacitate =< 10000 cmc T5.2 Camioane cu motor cu capacitate => 10000 cmc

TH AUTO TH AUTO 1.1
< 2500 cc Vehicule din grupa T1,T2 cu omologarea expirata sau nu au avut niciodată omologare dar corespund tuturor condițiilor de Securitate, cf. Regulamentul tehnic și de Securitate cu motoare pe benzina. TH AUTO 1.2 > 2500 cc
TH AUTO 2.1
< 3000 cc Vehicule din grupa T1,T2 cu omologarea expirata sau nu au avut niciodată omologare dar corespund tuturor condițiilor de Securitate, cf. Regulamentul tehnic și de Securitate cu motoare pe motorina. TH AUTO 2.2 > 3000 cc
TH SSV Vehicule din grupa T3,T4 cu omologarea expirata sau nu au avut niciodată omologare dar corespund tuturor condițiilor de Securitate, cf. Regulamentul tehnic și de Securitate

Se constituie grupa daca la startul evenimentului sunt minim 3 vehicule din aceasta grupa indiferent de campionatul în care acestea punctează. Neconstituirea grupelor duce injumatatirea punctelor alocate.

Se constituie clasa daca la startul evenimentului sunt minim 3 vehicule din aceasta clasa. În caz contrat se comasează la o clasa superioara sau inferioara.

d. STABILIREA REZULTATELOR SI CLASAMENTELOR

Rezultatele sunt stabilite prin adunarea tuturor timpilor secțiunilor selective cu sancțiunile suportate pe secțiune de legătura împreună cu toate celelalte sancțiunile exprimate în timp din care se scad neutralizările acceptate.

În clasamentele Campionatului National de Rally Raid se vor lua în calcul doar concurenții care au participat la N-1 din etalatele unde N este numărul total al etapelor desfășurate în acest an calendaristic.

În timpul evenimentului se publica următoarele tipuri de clasamente / rezultate.
• Clasamente intermediare: clasamente intermediare distribuite de către organizator în timpul evenimentului. (opțional)
• Clasamente intermediare parțiale: clasamentele publicate la finalul unei
etape.(obligatoriu)
• Clasamentul provizoriu: clasamentul publicat și semnat de către directorul de concurs la finalul evenimentului. (obligatoriu)
• Clasamentul final: clasamentul final aprobat și semnat de către comisarii sportivi (obligatoriu)

Clasamentele din cadrul unei competiții se vor realiza pentru fiecare grupa de vehicule.

f. ATRIBUIREA PUNCTELOR IN CADRUL CNRR – GRUPE, CLASE SI ECHIPE

Pentru clasamentele pe grupe și clase se vor acorda puncte pentru fiecare eveniment în modul următor:

Locul 1 25 puncte
Locul 2 18 puncte
Locul 3 15 puncte
Locul 4 12 puncte
Locul 5 10 puncte
Locul 6 8 puncte
Locul 7 6 puncte
Locul 8 4 puncte
Locul 9 2 puncte
Locul 10 1 punct

La finalul fiecărei etape precum și la finalul unui an competițional vor fi calculate următoarele clasamente:

1. Clasament general TH AUTO, TH SSV.
2. Clasament pe grupa sau clase constituite TH AUTO.
3. Clasament pe grupa TH SSV.

La finalul unui an competițional vor fi premiate primele 3 cluburi în ordinea punctelor obținute de
către toți concurenții participanți ai respectivelor cluburi la etape din anul în curs.

g. ATRIBUIREA PUNCTELOR REDUSE IN CADRUL CNRR
În cazul în care una din etapele din campionatul național de Rally Raid nu se va putea desfășura în totalitate din cauze de forța majora, punctele pentru respectiva etapa se vor aloca în funcție de clasamentul final după cum urmează:

• Toate punctele daca 75% sau mai mult din lungimea sectoarelor selective s-a desfășurat.
• Jumătate din puncte daca mai mult de 50% dar mai puțin de 75% din lungimea sectoarelor selective s-a desfășurat.
• Nu vor fi alocate puncte daca mai puțin de 50% din lungimea sectoarelor selective nu s-au desfășurat.

Lungimea sectoarelor selective este suma distantelor de sectoare selective publicata în regulamentul particular al competiției.

h. CRITERII DE DEPARTAJARE PENTRU PUNCTAJE EGALE SAU TIMPI MĂSURAȚI
EGALI

În cazul unei egalități de timpi (același timp cronometrat) într-o competiție Rally Raid locul superior se atribuie în următoarelor criterii de departajare:

1. Concurentului care s-a clasat cel mai bine în ultimul sector selectiv
2. Concurentului care are cele mai puține penalizări.

În cazul unei egalități de punctaj la finalul CNRR locul superior se atribuie în următoarelor criterii de departajare:

Concurentului care a strâns cele mai multe clasări pe locul1, apoi locul 2, apoi locul 3, pana la locul 10 în ordine, cu mențiunea că un loc superior valorează mai mult decât oricâte locuri inferioare. În caz de continuare a egalității câștigător este concurentul cu cele mai puține minute de penalizare pe tot campionatul.

i. ATRIBUIREA PUNCTELOR BONUS

Se atribuie 10 puncte bonus tuturor echipajelor care participa la toate etapele CNRR dintr-un an
competițional.

j. COEFICIENȚI

1. Toate competițiile de tip BAJA beneficiază de coeficient 1.
2. Toate competițiile de tip RALIU beneficiază de coeficient 2.
3. Toate competițiile de tip MARATON beneficiază de coeficient 3.

29. CAMPIONATUL NATIONAL DE RALLY RAID
GRUPELE PROMO, DEBUTANTI

a. GENERALITATI

FRAS organizează Campionatul National de RALLY RAID, acest campionat este proprietatea FRAS și cuprinde clasamente: pentru piloți/copiloți, echipe precum și pentru grupele de vehicule acceptate în acest campionat. Campionatul este constituit din concursuri de Rally Raid înscrise în calendarul Campionatului.

Toate părțile angajate FRAS, Organizatori, oficiali, arbitrii comisari sportivi și concurenți și reprezentați ai acestora se obligă sa aplice și sa respecte prevederile Regulamentului Cadrul al Campionatului National de Rally Raid.

Campionatul va fi organizat conform dispozițiilor:

• Codului Sportiv International și a anexelor sale sau a completărilor
• Prezentul Regulament Cadru
• Regulamentului Particular al fiecărei competiții care contează în Campionatul National
• Caietului de sarcini al Organizatorului de competiții de Rally Raid.

b. PARTICULARITATI

Competițiile se organizează în aceeași data și locație cu competițiile din cadrul Campionatului National de Rally Raid etape sau cupe.

Lungimea sectoarelor selective pentru grupele PROMO și DEBUTANTI urmează sa fie stabilite
de către organizatori dar acestea trebuie sa respecte următoarele caracteristici:

• Pentru grupa PROMO, DEBUTANTI lungimea poate sa fie mai mica sau cel puțin egala cu jumătatea din lungimea probelor speciale totale.

Pentru grupa PROMO traseul se va parcurge în timp impus sau viteza medie. Limita maxima de viteza este de 80 km/h iar viteza medie de 40 – 55 km/h. Organizatorul poate sa decidă în funcție de conformația terenului micșorarea vitezelor maxime și stabilirea unei vitezei medii din intervalul admis. Este interzisă staționarea pe parcursul sectorului selectiv pentru obținerea unei viteze medii sau a unui timp impus. Nerespectarea acestei prevederi se penalizează cu 30 de minute.

Pentru grupa DEBUTANI traseul se va parcurge în regim de competiție sportiva cu limita maxima de viteza de 80 km/h.

Timpul ideal este timpul necesar parcurgerii probei, în funcție de lungimea acesteia și de viteza medie impusa.

Pentru gupa PROMO și DEBUTANTI Timpul maxim pentru sectorul selectiv nu va putea fi
mai mic de 1.5 x Timpul ideal.

Pentru depășirea Timpului maximal pentru sectorul selectiv se va acorda o penalizare
forfetara de:

În cazul competițiilor cu mai multe sectoare selective penalizarea forfetara este:

1. 1.5 x timpul maximal alocat pentru sectorul selectiv forfetat daca concurentul a luat startul în respectivul sector.
2. 2 x timpul maxima alocat pentru sectorul selectiv forfetat daca concurentul nu a luat startul în respectivul sector.

În cazul competițiilor cu un sigur sector selectiv, acest sector va fi compusa 2 secțiuni, cu o prima secțiune în lungime de minim 150 de km. În cazul acest se poate aplica o penalizare forfetara de secțiune de 2 x timpul maximal alocat pentru secțiunea forfetată. Prima secțiune a unui sector selectiv pentru competițiile cu un sigur sector selectiv nu poate fi forfetată urmând sa fie considerat abandon.

Concurenții de la grupele PROMO și DEBUTANTI primesc la start un Road Book, cf. prezentului regulament, în care sunt trecute detaliat toate informațiile necesare străbaterii acestuia în condiții de siguranța.

Concurenții de la grupa ADVENTURE primesc la start un traseu sub forma unui fișier GPX compatibil cu aplicației MOTION X pentru tablete/telefoane Apple(IOS) și ORUX MAPS pentru tablete/telefoane Android. Încărcarea traseului pe telefoanele mobile sau tableta se va face după ce s-a terminat startul concurenților de la grupa PROMO.

Conducerea cursei declara abandon daca în acea zi este doar un sector selectiv, sau forfetare daca este urmat de un alt sector selectiv în mod automat pentru echipajele întârziate în momentul în care acestea nu mai au șanse matematice sa se încadreze în Timpul Maxim, ei urmând a fi anunțați în următorul CT de pe traseu și dirijați spre următorul punct de regrupare sau bivuac, după caz.

Toți concurenții vor respecta cu strictețe prevederile prezentului Regulament precum și prevederile Codul sportiv internațional.

c. CONDITII IMPUSE CONCURENTILOR – Pentru Grupa PROMO:

• Pilotul trebuie sa dețină permis de conducere categoria B
• Vârsta minima a copilotului este 16 ani.
• Declarația de proprie răspundere pentru concurenții majori.
• Declarație legalizata la notar din partea ambilor părinți sau tutorelui prin care aceștia își exprimă acordul cu privire la participarea în competițiile de Rally Raid pentru cei sub 18 ani.
• Pilotul și copilotul sa fie înscriși la un club afiliat FRAS (se recomanda participarea la cursurile de navigație și pilotaj organizate de către clubul sportiv la care este afiliat înainte de participarea la prima competiție de Rally Raid).
• Licența eliberata de FRAS și Asigurare.

Pentru grupa DEBUTANTI:

• Permis de conducere cu pentru pilot categoria B.
• Vârsta minima a copilotului este 18 ani.
• Trebuie sa fi participat în trecut la clasa PROMO la cel puțin 3 etape sau alte 4 etape din cadrul altor competiții auto organizate sub egida FRAS.
• Pilotul și copilotul sa fie înscriși la un club afiliat FRAS.
• Licența eliberata de FRAS și Asigurare.

Pe durata competiției, pe durata sunt obligatorii: casca, centura de siguranța și echipamentul agreat de Comisia tehnica.

Sportivi care au participat în anul în curs la o GRUPA superioară pot sa concureze la grupele PROMO și Debutanți dar nu se vor urca pe podium și nu vor beneficia de puncte acordate la nici o etapa din anul respectiv.

d. AUTOVEHICULE ADMISE, CONDIȚII DE SECURITATE:

Sunt admise în competiție autovehicule de teren de serie înmatriculate în circulație, 4×4 sau 4×2, cu caroserie închisa, fără prelata, fără trapa, ce corespund reglementarilor privind circulației pe drumurile publice:

Pentru grupa PROMO:
Autovehiculele participante trebuie dotate obligatoriu cu :
• 1 roata de rezerva ancorata corespunzător.
• 1 stingător (2kg/P2) suplimentar fata de cel al mașinii
• anvelope de tip AT sau MT
• Mijloace de comunicare GSM.
• Centura de siguranța originala a mașinii sau de curse min. 3 puncte
• Trusa sanitara, triunghi reflectorizant, rezerva de apa.

• Șufă de remorcare

Pentru grupa DEBUTANTI:

Autovehiculele participante trebuie dotate obligatoriu cu :

• ROLLBAR interior situat în spatele scaunelor pilotului și copilotului cu prindere în minim 4 puncte de caroseria autovehiculului (2 puncte superioare (stâlpi centuri) și 2 puncte inferioare prinse cu flanșe cu 4 șuruburi (metric 10 minim) de pardoseala realizat dintr-o țeava metalica rotunda de 50 mm diametru cu o grosime de material 2 mm grosime sau 45 mm diametru cu o grosime de material 2.5 grosime având o rezistenta minima la rupere de 350N/mm2. La aceasta grupă sunt acceptate și autovehiculele de tip SSV ce au cel puțin un ROLLBAR echivalent conform descrierii de mai sus.
• Centuri de curse în minim 4 puncte.
• Echipamente de protecție complete pentru pilot și copilot format din combinezon,
cagula, mânuși și încălțări pentru competiții sportive.
• 2 roti de rezerva ancorate și securizate în interiorul sau exteriorul autovehiculului.
• 1 stingător (2kg/P2) suplimentar fata de cel al mașinii
• Șufă de remorcare

e. STABILIREA REZULTATELOR SI CLASAMENTELOR

Rezultatele sunt stabilite prin adunarea tuturor timpilor secțiunilor selective cu sancțiunile suportate pe secțiune de legătura împreună cu toate celelalte sancțiunile exprimate în timp din care se scad neutralizările acceptate.

În timpul evenimentului se publica următoarele tipuri de clasamente / rezultate.
• Clasamente intermediare: clasamente intermediare distribuite de către organizator în timpul evenimentului. (opțional)
• Clasamente intermediare parțiale: clasamentele publicate la finalul unei
etape.(obligatoriu)
• Clasamentul provizoriu: clasamentul publicat și semnat de către directorul de concurs la finalul evenimentului. (obligatoriu)
• Clasamentul final: clasamentul final aprobat și semnat de către comisarii sportivi (obligatoriu)

Clasamentele se vor realiza pentru fiecare grupa de vehicule.

Clasamentul de final de an se compune din echipajele ce au participat la un număr de cel puțin la jumătate plus una din numărul de etape organizate în anul curent pentru grupele PROMO și DEBUTANTI.

f. PUNCTAJ, PUNCTE BONUS IN CADRUL CNRR – PROMO, DEBUTANTI

Pentru clasamentul pentru cele doua grupe PROMO și DEBUTANTI se vor acorda puncte pentru fiecare eveniment în modul următor:

Locul 1 25 puncte
Locul 2 18 puncte
Locul 3 15 puncte
Locul 4 12 puncte
Locul 5 10 puncte
Locul 6 8 puncte
Locul 7 6 puncte
Locul 8 4 puncte
Locul 9 2 puncte
Locul 10 1 punct

g. ATRIBUIREA PUNCTELOR REDUSE IN CADRUL CNRR – PROMO, DEBUTANTI
În cazul în care una din etapele din campionatul național de Rally Raid nu se va putea desfășura în totalitate punctele pentru respectiva etapa se vor aloca în funcție de clasamentul final după cum urmează:

• Toate punctele daca 75% sau mai mult din lungimea sectoarelor selective s-a desfășurat.
• Jumătate din puncte daca mai mult de 50% dar mai puțin de 75% din lungimea sectoarelor selective s-a desfășurat.
• Nu vor fi alocate puncte daca mai puțin de 50% din lungimea sectoarelor selective nu sau desfășurat.

Lungimea sectoarelor selective este suma distantelor de sectoare selective publicata în
regulamentul particular al competiției.

h. CRITERII DE DEPARTAJARE PENTRU PUNCTAJE EGALE SAU TIMPI MĂSURAȚI EGALI

În cazul unei egalități de timpi (același timp cronometrat) într-o competiție Rally Raid locul superior se atribuie în următoarelor criterii de departajare:
i. Concurentului care s-a clasat cel mai bine în ultimul sector selectiv
ii. Concurentului care are cele mai puține penalizări.

În cazul unei egalități de punctaj la finalul CNRR locul superior se atribuie în următoarelor criterii de departajare:

Concurentului care a strâns cele mai multe clasări pe locul1, apoi locul 2, apoi locul 3, pana la locul 10 în ordine, cu mențiunea că un loc superior valorează mai mult decât oricâte locuri inferioare. În caz de continuare a egalității câștigător este concurentul cu cele mai puține minute de penalizare pe tot campionatul.

i. ATRIBUIREA PUNCTELOR BONUS

Se atribuie 10 puncte bonus tuturor echipajelor care participa la toate etapele CNRR dintr-un an
competițional.

j. COEFICIENTI

Toate competițiile de tip BAJA beneficiază de coeficient 1. Toate competițiile de tip RALIU beneficiază de coeficient 2. Toate competițiile de tip MARATON beneficiază de coeficient 3.

ANEXA 1 – SEMNALIZAREA SI AMPLASAREA PUNCTELOR SI
ZONELOR DE CONTROL

ANEXA 2 – ROADBOOK – înapoi

1 Numărul paginii de roadbook
2 Capul de tabel al roadbook-ului ce conține denumirea sectorului selectiv
3 Numărul total de km de la prima poziție a roadbook-ului pana la finalul

sectorului selectiv
4 Numărul de km pana la poziția curenta a sectorului selectiv
5 Numărul de km parțiali de la poziția anterioara pana la actuala poziție din roadbook
6 Simbol punctului respectiv
7 Numărul poziției
8 Secțiunea reprezentării grafice cu text, direcție de deplasare și simboluri
ce descriu poziția respectivă.
9 Secțiunea descrierilor prin text și simboluri a poziției curente și restricțiilor existente
10 Azimutul de deplasare.
11 (Opțional) poziția coordonatelor GPS daca aceste
12 Informații despre lungimea parțiala pana la prima poziție de pe
următoarea pagina.

LEGENDA UNUI ROADBOOK

ANEXA 3 – A REGULAMENTULUI CADRU A CAMPIONATULUI NATIONAL DE RALLY RAID – înapoi TABEL PENALIZARI

Nr. Crt. Abaterea constatata Art. din Reg. Penalitate Fixa Sancțiune
minima Sancțiune
maxima
1 Nerespectarea prevederilor cu privire la telefonul mobil
acceptat în mașina de competiție 6.1 +10 minute Excludere
2 Deținerea de harți sau trasee digitale în autovehicul în timpul unei competiții 6.1 Excludere
3 Refuzul de instalare cameră video în autovehicul oferit de oficialii etapei 6.3 Excludere
4 Intervenția asupra camerei de bord instalata de oficiali 6.3 30 Minute
5 Toate formele de recunoaștere sau deschidere al traseului 7.2 Excludere
6 Pierderea sau nepredarea carnetului de bord 7.3 +20 minute
7 Modificarea carnetului de bord de către sportivi 7.3 Excludere
8 Absenta unei vize sau refuzul de prezentare la CT 7.3 60 minute
9 Blocarea de depășire/trecere (vehicule în mișcare) 13 30 minute
10 Blocare traseului ( vehicule în staționare ) 13 +30 minute Excludere
11 Tăierea virajelor, rularea pe culturile agricole 13 Excludere
12 Abateri generale de la codul de conduita 13 Prima abatere +5 minute
A doua abatere +15 minute A treia abatere Excludere
13 Admiterea unei terțe persoane la bord fără acordul directorului de concurs 13 Excludere
14 Recunoașterea traseului 13 Excludere
15 Abateri legate de prezenta la briefing și desfășurarea acestuia
-consum alcool ,atitudine nesportivă 14 Excludere
16 Neprezentarea la prolog 15 30 Minute
17 Întârziere la start 15.2 < 30 minute – + 1 min pentru 1 minut sau fracțiune de minut > 30 min – excludere
18 Staționarea mai mult de 20 secunde pe linia de start 15.2 2 minute/ minut de staționare
19 Împiedicarea voită a startului altui concurent 15.2 Excludere
20 Start ratat/greșita 15.2 Prima abatere +1 minut A doua abatere +3minute
A treia abatere +10 minute
21 Nerespectarea secvenței și direcția de intrare în zonele de control 16.1 Prima abatere +10 minute A doua abatere +30 minute
A treia abatere penalizare forfetară
22 Ratare C.T. 16.3 60 MINUTE
23 Oprirea sau deplasare lenta intenționata în zona dintre steag
galben și post control 16.4 10 minute
24 Penalizare CO oră ideală și oră reala întârziere 16.4 1minut /minut sau fracțiune de minut întârziere

25 Penalizare CO oră ideala și oră reală în avans 16.4 2minute/1minut sau fracțiune de minut în avans
26 Penalizare depășire viteză 1si 5 km/h 16.6 1minut/depășire înregistrată>50%nr. impulsuri
27 Penalizare depășire viteză 6 și 15 km/h 16.6 2 minute/depășire înregistrată
28 Penalizare depășire viteză 15 și 40 km/h 16.6 3 minute/depășire înregistrată
29 Depășire viteză peste 40km/h prima înregistrare 16.6 10 minute
30 Depășire viteză peste 40km/h a doua înregistrare 16.6 30 minute
31 Depășire viteză peste 40km/h a treia înregistrare 16.6 Excludere
32 Depășire viteză 1 și 5 km/h promo/adventure 16.6 1minut/depășire>50% din număr impulsuri
33 Depășire viteză 6 și 15 km/h promo/adventure 16.6 2 minute/depășire
34 Depășire viteză 16 și 20 km/h promo/adventure 16.6 3 minute/depășire
35 Depășire peste 20km/h promo/adventure 16.6 10 minute
36 A doua înregistrare peste 20km/h promo/adventure 16.6 30 minute
37 A treia înregistrare peste 20km/h promo/adventure 16.6 Excludere
38 Depășirea maxima generala PROMO/ADVENTURE 16.6 Excludere
39 Depășire timpului impus pe etapa de legătură 17.1 1minut/minut
40 Depășire timp maximal / proba 17.3 Penalizare forfetară/abandon daca nu este decit o singură proba în acea zi sub 250 km
41 Ne purtarea echipamentului sectoare selective încălțăminte și cască pe 18.1 Excludere
42 Circulația în sens invers pe sectorul selectiv 18.1 30 minute Excludere
43 Oprirea intre panoul de avertizare și STOP 18.1 30 minute
44 Refuzarea startului la ora și minutul și poziția alocata 18.1 15 minute
45 Neoprirea la punctul de stop la finalul sectorului selectiv 18.3 60 minute
46 Start după neutralizare cu întârziere mai mare de 30 minute 18.4 Penalizare forfetara
47 Intervenția altor persoane asupra vehiculului în zona de neutralizare/alimentare 18.4 Excludere
48 Întreruperea voita sau întreruperea alimentari funcționalități
balizei GPS 20.3 60 minute Excludere
49 Folosirea sculelor sau echipamentelor primite de la alte
persoane din afara celor aflați în competiție 22 Excludere
50 Prezenta echipei tehnice pe traseul sectoarelor selective 22 Excludere
51 Abaterea echipei de asistentă de la traseul din roadbook 22 60 min
52 Nerespectarea prevederilor cu privire la amplasarea prelatei. 22 10 minute
53 Viteza de deplasare în interiorul parcului service/bivuac 22 Prima abatere10 minute A doua abatere 20 minute A treia abatere
excludere
54 Depășirea
alimentare. limitei de viteza de 10 km/h în zonele de 23 10 minute/ înregistrare
55 Nerespectarea prevederilor pentru realimentarea în cadrul stațiilor publice de combustibil 23.3 Excludere
56 Abateri cu 24 Excludere
57 Efectuare reparație după start din CO1 mai mult de 30 minute. 24.1 Excludere
58 staționarea în parc închis după verificarea tehnica 24.2 30 minute
59 Intervenție permise în parcul închis la autovehicul cu
aprobarea unui oficial (anvelope, parbriz) 24.3 1 minut /minut
întârziere

ANEXA 4
CAIETUL DE SARCINI AL ORGANIZATORULUI DE COMPETITII DE RALLY RAID – înapoi

1. INTRODUCERE
Prin acest caiet de sarcini se dorește crearea unui cadru organizatoric și asigurarea unui nivel ridicat de siguranța cu privire la organizarea competițiilor de Rally Raid.

Organizatorul trebuie sa fie un club sportiv cu CIS afiliat la FRAS și care trebuie sa îndeplinească toate condițiile impuse de regulile și regulamentele FRAS în vigoare.

2. LOCATIE /ORGANIZARE PREALABILA/SECURITATE
Locația aleasa pentru desfășurarea înscrierilor, verificărilor tehnice și administrative va fi centrala, ușor de accesat, vizibila, cu posibilitatea asigurării prezentei publicului spectator și mass media.

Locația trebuie sa asigure o parcare cu posibilitatea separării în zone distincte pentru parcul închis și zona de service, încăperi separate sau posibilitatea separării unui spațiu mai mare pentru secretariat, ședința cu concurenții, comisarii sportivi, arbitri, etc (activități care se desfășoară separat).

Organizatorul ca asigura pentru colegiul comisarilor sportivi si arbitrii a unei încăperi dedicate.

3. PARCUL ÎNCHIS
Organizatorul va asigura un spațiu adecvat pentru Parc Închis ținând cont de numărul ci tipologia concuraților.

Organizatorul va desemna o persoana răspunzătoare de Parc Închis. Organizatorul va asigura paza pe timp de noapte a Parcului Închis.
4. CONFERINŢA DE PRESA
Organizatorul este obligat sa organizeze intr-un cadru adecvat, conferința de presa înaintea cursei și după festivitatea de premiere, asigurând mediere cat mai buna ramurii sportive, cursei, sponsorilor, și sportivilor participanți.

Locația aleasă va fi prevăzută în mod obligatoriu cu grupuri sanitare și coșuri de gunoi.

5. REGULAMENTUL PARTICULAR
Organizatorul trebuie întocmească și sa trimită spre validare Regulamentul Particular al competiție folosind forma de regulament particular agreat de către Comisia Naționala de Rally Raid.

6. REGULAMENT CADRU

Organizatorul trebuie sa cunoască și sa aplice în amănunt Regulamentul Cadru al CNRR și anexele sale pe anul în curs și sa elaboreze regulamentul Particular al cursei. Regulamentul Particular al cursei nu poate conține capitole sau articole al căror conținut nu tine cont sau este contrar Regulamentul Cadru al CNRR sau prezentului document.

7. SECURITATE
Organizatorul va desemna o persoana răspunzătoare cu securitatea traseului numit Responsabil cu Securitatea, ce va întocmi planul de securitate și planul orar al competiției.

8. PLANUL DE SECURITATE
Organizatorul va edita un plan de securitate și un plan orar al cursei, a căror copie va fi depusa în dosarul observator împreuna cu celelalte documente, la termenele prevăzute în Regulamentul Cadru al CNRR.

Organizatorul va asigura un nr. de minim 2 mașini de intervenție specifice terenului, cu care sa poată rezolva în scurt timp orice eveniment ce se ivește în cadrul competiției (mașinii de închidere), care parcurg traseul, și cel puțin o persoana cadru medical într-o mașină echipata corespunzător care poate da primul ajutor în traseu.

Organizatorul va organiza deplasarea acestor mașinii în traseu, strict în sensul de desfășurare
al competiției.

8. SECURITATEA CONCURENȚILOR
Organizatorul va informa concurenții de punctele extrem de periculoase a traseului la ședința cu concurenții și va comunica orice schimbare în traseu fata de Roadbook prin Buletine Informative.

La ședința cu concurenții, organizatorul va consemna în procesul verbal prezenta concurenților
nominal. Roadbook-ul se preda concurenților pe baza de semnătura. Traseul va fi astfel configurat încât sa existe semnal GSM.

Organizatorul va asigura în mod obligatoriu urmărirea participanților prin sistem de urmărire GPS.

8. PLATA SUMELOR ASUMATE
Organizatorul va asigura plata sumelor asumate către arbitrii, personal tehnic, comisari sportivi si furnizori terți (GPS, Paza, Etc)

10. PUBLICITATE, IDENTIFICARE, CONFORMITATE VIZUALĂ
Organizatorul va furniza fiecărui echipaj elemente de publicitate și identificare conform regulamentului cadru: (cu excepția echipajelor care au numere de concurs preferențiale, precum și numere de concurs alocate în competițiile anterioare).

In realizarea materialelor de publicitate si identificare organizatorul va folosii ca si elemente
conforme de identificare obligatorii: logo-ul Federației Naționale de Rally Raid precum si logo-ul

Campionatului National de Rally Raid disponibile pe pagina de internet www.cnrr-fras.ro si www.fras.ro.

9. BRIEFING
Organizatorul va asigura un spațiu corespunzător din punct de vedere a dimensiunii si a dotări
tehnice pentru ședința de informare a sportivilor (briefing).

Organizatorul va asigura traducerea simultana într-o limba de circulație internațională pentru concurenții străini.

10. SIGURANȚA SPECTATORILOR
La Sectoarele Selective cu public organizatorul va bara accesul pe traseu cu panglica colorata și va edita și publica instrucțiuni privind amplasarea spectatorilor pe traseu ce trebuie sa fie disponibile la fata locului și pe pagina de internet a competiției.

11. ROAD BOOK
Organizatorul va edita obligatoriu, cu minim 15 zile înaintea startului, un Road Book (carnet itinerar) în formatul conform prescripțiilor prezentului regulament care sa asigure orientarea exacta a concurentului, de la plecarea din parcul închis pana la revenirea acestuia.

Organizatorul e obligat sa verifice exactitatea datelor din Road Book, prin verificarea traseului cu maximum 48 ore înaintea startului (mașină de deschidere). Orice modificare va comunicata sportivilor înaintea briefingului și va fi afișata la avizierul competiției/ panoul secretariatului.

Organizatorul va desemna o persoana care este responsabilă de verificarea traseului persoana ce va fi nominalizata în Regulamentul Particular al competiției în capitolul Oficiali, funcția – Verificare Traseu (funcția poate fi cumulata cu Responsabil cu securitatea). Responsabil cu verificarea traseului NU poate fi aceeași persoana care a făcut traseul.

Persoana responsabila de verificarea de traseu este direct răspunzătoare de corectitudinea datelor și reperelor din roadbook. Roadbook-ul va fi realizat luând ca kilometrul etalon kilometrul GPS.

11. DOCUMENTE NECESARE
Organizatorul de competiție sportiva obține pe baza Calendarului Competițional întocmit de Comisia CNRR și Cererea de Organizare un Acord / Adeverința de organizare emis de Federația Romana de Automobilism Sportiv pe baza căruia va obține autorizație/aviz favorabil de organizare/trecere a cursei de la instituțiile publice sau proprietarii de pe toata lungimea traseului de concurs ;RNP, As. Proprietarilor de păduri, Primarii, IPJ.Serviciul Circulație, Jandarmerie, Consiliile Județene, Contract serviciul de ambulanta.

Organizatorul va înștiința / notifica toate organismele și organizațiile, instituțiile a căror activitate ar putea ajuta sau împiedica în vreun fel buna desfășurare a competiției: Inspectoratul Județean de Poliței,, ISU.

În baza tuturor acestor documente și pe baza Regulamentului Cadru, organizatorul va întocmi Planul de Securitate, Planul Orar al competiției precum și Regulamentul Particular.

În vederea obținerii permisului de organizare a competiției organizatorul va trimite cu minimum 30 de zile înainte către comisiile de specialitate FRAS / FRM un dosar ce va conține obligatoriu următoarele documente:

(1) Planul de securitate ( acest document se poate înainta și fără avizul jandarmeriei Romane sau a Politiei. Organizatorul este direct responsabil de obținerea și prezentarea acestor avize pana la data de desfășurare a competiției comisiilor de specialitate)
(2) Planul Orar al competiției.
(3) Regulamentul Particular al competiției.
(4) Roadbook-ul și Traseul Compediei pe o harta pentru a se evidenția zonele parcurse de către acesta.
(5) Lista cu toate UAT-urilor (organizările administrativ teritoriale, sate, comune sau localități) pe teritoriul cărora se desfășoară cursa.
(6) Aprobarea din partea UAT-urilor tranzitate de itinerariu.
(7) Dovada notificării I.S.U si I.P.J sau a Direcției Silvice daca competiția se desfășoară total
sau parțial pe domeniul silvic.
(8) Aprobarea din partea serviciului circulație a I.P.J.
(9) Contractul de servicii medicale de urgentă pentru Ambulanta.
(10) Aprobarea Consiliilor Județene pe raza cărora se desfășoară respectiva competiție

12. DESFĂȘURAREA CURSEI

12.1. CENTRUL DE COORDONARE

Cursa va avea un centru de coordonare de unde directorul de concurs va coordona cursa, dotat
cu Instrumentația adecvata pentru comunicarea cu echipele operative și cele administrative.

În acest centru vor fi centralizate și datele furnizate de sistemul de urmărire GPS pus la dispoziție de către organizator.

Centrul de coordonare poate fi fix s-au mobil și va avea minim 2 numere de telefon (în rețele diferite și în responsabilitatea a doua persoane diferite) pentru urgente care vor fi tipărite pe coperta roadbook-ului precum și pe brățările concuraților cu precizarea numelor persoanelor responsabile.

Verificări administrative Verificările administrative vor fi efectuate de către secretariatul cursei urmând sa fie verificate următoarele documente:
• Cerere de înscriere
• Achitarea taxei de participare
• Licența de pilot/navigator
• Certificat de înmatriculare a autovehiculului

• Asigurarea de răspundere civila , valabilitate ITP

12.2. COMUNICAȚIE
Organizatorul va asigura pe tot parcursul competiției un instrument de comunicare funcționala intre comandament – secretariat și echipele operaționale (telefonie mobila, radio emisie recepție
,etc) precum și accesul acestora la sistemul de urmărire GPS.

12.3. TRASEUL COMPETITIEI
Traseul cursei va fi de specificul Rally Raid, ce sa se poate parcurge fără instrumente ajutătoare
(troliu, winch).

Pentru traseul realizat Organizatorul trebuie sa prevadă și rute alternative pentru zonele care în caz de ploaie devin foarte greu sau imposibil de parcurs.

12.3. CONDUCEREA – COMANDAMENTUL CURSEI

Organizatorul este responsabil de numirea în funcție a persoanelor din conducerea cursei după cum urmează.

1. Directorul cursei , Director organizatoric
– Persoana cu experiența de minima 2 ani în organizarea de competiții Rally Raid
2. Colegiul comisarilor sportivi compus din 1 președinte și 2 membrii.
3. Verificator tehnic
– Reprezentant numit de către organizator și validat de către comisia Naționala de Rally Raid.
Membru al comisiei tehnice.
4. Director de securitate traseu, responsabil Road Book
– Persoana cu experiența de minim 2 ani în organizarea de competiții Rally Raid.
5. Coordonator arbitrii
– Membru al corpului de arbitrii FRAS
6. Medic coordonator
– Medic responsabil cu asigurarea serviciile medicale pe parcursul competiției.
7. Oficial relații concurenți, Responsabil media
– Persoana cu experiența de minim 1 an.
8. Secretar \ Responsabil procesare rezultate
– Persoana cu experiența de minim 1 an.
GPS Control
– Responsabil care va tine legătura cu reprezentantul furnizorului de servicii GPS.

Conducerea cursei trebuie sa fie aprobata de către comisia națională de Rally Raid înainte de
publicarea acesteia în Regulamentul Particular al competiției.

Arbitrii competiției trebuie sa facă parte din corpul arbitrilor FRAS și sa fie titularul unei licențe de arbitraj valabila pentru anul în curs.

Observatorul/ Delegatul FRAS în care cazul în care titularii posturilor mai sus descrise nu își desfășoară activitatea poate cere Directorului de cursa o oprire temporara a competiției pana la remedierea problemelor semnalate.

12.4. PROLOG

Este recomandata organizarea unei probe Prolog, pentru o mai buna mediatizare a specialității sportive.

Prologul se va organiza intre Startul festiv și startul în primul sector selectiv 1.

Traseul și ora de desfășurare a prologului va fi comunicate la conferința de presa dinaintea startului competiției.

Prologul nu este traseu secret! Prologul va avea o lungime cuprinsa intre 3 și 20 km.

Rezultatele de la prolog stabilesc ordinea de start în următorul sector selectiv.

12.5. ETAPE DE LEGĂTURA

Suma lungimilor etapelor de legătura nu poate fii mai mare de 40% din totalul de km al competiției. Etapa de legătura poate avea traseu pe drumuri de asfalt, macadam, agricole, forestiere, etc.

La calculul mediei orare a unei etape de legătura, se va tine cont de ora și fluxul de circulație pe acel tronson.

Organizatorul este direct răspunzător de estimarea timpului mediu de parcurgerea unei etape de legătura fiind obligat sa evite: forțarea de către concurenți și încălcarea regulilor de circulație pentru a îndeplini timpul impus intre doua CO-uri.

Nerespectarea timpului maxim alocat de parcurgere a etapei de legătura de mai mult de jumătatea din concurenți duce la invalidarea penalităților aplicate pentru aceasta abatere.

12.6. SECTOARE SELECTIVE

Sectoarele selective (PS), se vor desfășura pe drumuri agricole, forestiere, macadam, pajiști cu
o configurație adecvata pentru Rally Raid.

Sectorul selectiv poate fii întrerupt sau fragmentat de “stop & start Rally” dar lungimea însumata a segmentelor respective pe fiecare proba sa nu depășească 10% din lungimea probei respective.

Pe zonele de “stop & start Rally” organizatorul va impune în roadbook o viteza de deplasare conform regulamentelor rutiere ce se aplică pentru acel sector de drum tranzitat.

12.7. PUNCTE DE ALIMENTARE

Organizatorul va tine cont de autonomia de funcționare a vehiculelor de concurs cu carburantul de start și va organiza puncte de alimentare cu carburant, respectând normele de securitate la incendiu.

Organizatorul trebuie sa specifice în Regulamentul Particular al cursei autonomia de combustibil minima acceptata.

12.8. VERIFICĂRI TEHNICE FINALE

Se recomanda verificare tehnica finala după sosirea din ultima proba al etapei la intrarea în parcul închis. Comisarul tehnic poate opri un echipaj din continuarea cursei daca acesta intra pe etapa de legătura cu un defect major, ce poate periclita siguranța circulației conform Regulamentului Cadru și Regulamentului tehnic.

12.9 CHESTIONAR DE EVALUARE ETAPA CNRR

Chestionarul se completează de către observatorul delegat de CONRR.

CAP.1 DOCUMENTE COMPETIȚIE & INSCRIERE Punctaj max
Documente necesare organizare etapă (licență organizator, permis organizare, Regulament particular, plan de securitate) 2 puncte
Secretariat conform (accesibilitate, staff adecvat, logistică, panou afișaj, respectare program) 1 punct
Nominalizare conducerii cursei in regulamentul particular conform caietului de sarcini 1 punct
Efectuare plaților asumate către oficialii CNRR ( arbitrii, personal tehnic, comisari sportivi, etc) si furnizori terți (GPS, Paza, Etc) 2 punct
Asigurarea accesului pe traseu pentru observatorul CNRR 2 punct
Permitere înscriere online 1 punct
Publicare in timp util a Regulament Particular conform 1 punct
TOTAL 10 puncte

CAP.2 MEDIA Punctaj max
Vizibilitate media (publicitate, tv, radio, rețele de socializare) 2 puncte
Pagina de internet 2 puncte
Publicarea listei de înscrieri actualizată online 2 punct
Emitere de comunicate de presa înainte si după competiție 1 punct
Conferința de presa 1 punct
Echipa foto / video prezenta pe traseu 2 puncte
TOTAL 10 puncte

CAP.3 BIVUAC / PARC TEHNIC Punctaj max
Suprafață, locație parc, delimitare pe grupe 3 puncte
Iluminat 1.5 puncte
Pază parc tehnic 1.5 puncte
Asigurare flux verificare tehnică 2 puncte
Logistica (PSI, Colectare deșeuri, structuri clar delimitate pentru verificările tehnice) 1 punct
Personal suficient si pregătit pentru gestionarea parcului tehnic 1 punct
TOTAL 10 puncte

CAP.4 ROADBOOK / VERIFICARE TRASEU Punctaj max
Verificarea integrala a traseului cu 48 de ore înaintea competiției (dovada GPS) 3 puncte
Roadbook standardizat conform regulamentului cadru 2 puncte
Erori roadbook ( note lipsa, limitări de viteza , semnalistica greșita) 3 puncte
Roadbook adaptat după modul de derulare (derulator, caiet) 1 punct
Modificări ale roadbook-ului anunțate si afișate corespunzător 1 punct
TOTAL 10 puncte

CAP.5 BRIEFING & NUMERE DE CONCURS SI PUBLICITATE Punctaj max
Respectarea orei de briefing (punctualitate) 2 puncte
Asigurarea unui spațiu conform cu numărul de concurenți din punct de vedere al dimensiunii și dotării 3 puncte
Asigurarea traducere simultana bilingva briefing (competiții cu concurenți din afara tarii) 3 puncte
Asigurarea de numele de concurs conform regulamentului cadru 1 punct
Conformitatea elementelor de identificare si publicitatea realizate de către organizator 1 punct
TOTAL 10 puncte

CAP.6 PROLOG & SUPER SPECIALĂ Punctaj
Organizare prolog 3 puncte
Organizare super specială 1 punct
Respectare program 2 punct
Marcaje (calitate, vizibilitate) 1 punct
Echipamente PSI 1 punct
Existentă ambulantă cu personal medical 1 punct
Securitate pentru spectatori 1 punct
TOTAL 10 puncte

CAP.7 COMPETITIE / TRASEU Punctaj
Respectarea orei de start anunțate (punctualitate) 1 puncte
Respectarea ordinii de start conform regulamentului cadru 1 puncte
Evenimente pe traseu (dacă DA, se vor detalia: descriere, cauze, responsabilități, daune, etc) 2 punct
Anulare / Scurtare sectoare selective 2 puncte
Existenta punctelor intermediare de control si verificare lor 2 puncte
Amplasare si ridicare conforma a zonelor de control orar 2 puncte
TOTAL 10 puncte
Lungime probe speciale (scăzut, mediu, ridicat) necesar unei analize la final de an
Lungime probe de legătura (scăzut, mediu, ridicat) necesar unei analize la final de an
Dificultate sectoare selective (scăzut, mediu, ridicat) necesar unei analize la final de an

CAP.8 SECURITATE Punctaj
Prezenta in zonele critice, timp de intervenție si traseu corect al echipei medicale/ ambulantă 2 puncte
Asigurarea de monitorizare GPS conforma cu caietul de sarcini al furnizorului GPS 2 puncte
Definirea si aplicarea corecta a zonelor de limitare de viteza 2 puncte
Prezenta echipaje de securitate (jandarmi, politie rutiera) 1 puncte
Respectarea normelor PSI si prezenta echipajelor de stingere a incendiilor in parcul tehnic si start. 2 puncte
Asigurare securitate spectatori, tipărire sau publicare online materiale cu privire la amplasarea pe
traseu. 1 punct
TOTAL 10 puncte

CAP.9 ARBITRAJ, PROCESARE Punctaj
Asigurare încăpere pentru colegiul comisarilor sportivi / procesare rezultate 2 punct
Existenta suficienta arbitrii de start si stop 2 puncte
Ședința de instruire arbitrii de traseu 2 punct
Logistica arbitrii (veste, cronometre/cronoprinter, fise de arbitraj, transport) 2 punct
Respectare program contestații, circuit decizional, comunicare 2 punct
TOTAL 10 puncte

CAP.10 AFISARE REZULTATE & ADITIVE & CONTESTATII Punctaj
Corectitudinea si conformitatea rezultatelor parțiale si finale afișate 3 puncte
Publicarea rezultatelor parțiale si finale online 1 puncte
Publicarea rezultatelor parțiale si finale pe panoul de afișaj 3 puncte
Respectare program contestații, circuit decizional, comunicare 3 puncte
TOTAL 10 puncte

CAP.11 FESTIVITATE DE PREMIERE, CONDITII DE CAZARE, CONFORMITATE VIZUALA Punctaj
Organizare festivitate de premiere conform regulament 4 puncte
Vizibilitatea sponsorilor pe toata perioada evenimentului 2 puncte
Conformitatea vizuala a materialelor de publicitate si identificare conform caietului de sarcini a 2 puncte

organizatorului
Condiții de cazare pentru oficiali 1 punct
Condiții de masa pentru oficiali 1 punct
TOTAL 10 puncte

CAP.12 NOTA ACORDATĂ DE OBSERVATORUL CNRR ASUPRA COMPETIȚIEI DE LA 1 LA 10
TOTAL 10

Capitol Nota
CAP.1 DOCUMENTE COMPETIȚIE & INSCRIERE 10
CAP.2 MEDIA 10
CAP.3 BIVUAC / PARC TEHNIC 10
CAP.4 ROADBOOK / VERIFICARE TRASEU 10
CAP.5 BRIEFING & NUMERE DE CONCURS SI PUBLICITATE 10
CAP.6 PROLOG & SUPER SPECIALĂ 10
CAP.7 COMPETITIE / TRASEU 10
CAP.8 SECURITATE 10
CAP.9 ARBITRAJ, PROCESARE 10
CAP.10 AFISARE REZULTATE & ADITIVE & CONTESTATII 10
CAP.11 FESTIVITATE DE PREMIERE, CONDITII DE CAZARE, CONFORMITATE VIZUALA 10
CAP.12 NOTA ACORDATĂ DE OBSERVATORUL CNRR ASUPRA COMPETIȚIEI 10
MEDIE 10

ANEXA 5
CAIETUL DE SARCINI AL FURNIZORULUI DE SERVICII GPS PENTRU MONITORIZAREA
COMPETIȚIEI – înapoi

1. INTRODUCERE
Prin acest caiet de sarcini se dorește crearea unui cadru organizatoric și asigurarea unui nivel
ridicat de siguranța cu privire serviciile de monitorizare GPS a competițiilor de Rally Raid.

Furnizorul trebuie sa fie o companie ce va semna un contract de pretări servicii cu
organizatorul.

2. CERINȚE SI RESPONSABILITĂȚI ALE FURNIZORULUI

a. Furnizorul va pune la dispoziția organizatorului numărul dispozitivelor GPS cerute de către
Organizator la începutul competiției.

b. Furnizorul va actualiza denumirea in platforma a dispozitivelor GPS in baza tabelului primit
de la organizator sub forma număr de concurs – Nume prenume pilot.

c. Furnizorul va remedia acolo unde este posibil disfuncționalitățile dispozitivelor nefuncționale prin alocarea in punctele de start, finish, control de trecere cu oprire, neutralizare a unu număr echipamente funcționale pentru a le înlocui pe cele nefuncționale.

d. Furnizorul va verifica înainte de start funcționalitatea dispozitivelor de urmărire GPS pentru toți concurenții.

e. Furnizorul va asigura in comandamentul cursei publicarea pe un ecran a unei harți online pe care sa fie vizibile traseul precum si concurenții.

f. Dispozitivul de urmărire poate sa fi de timpul mobil (cu baterie) dispozitiv ce este necesar sa asigure o funcționare continua pe baterie de minim 48 de ore.

g. Dispozitivul de urmărire poate sa fie de tipul fix( alimentat la bateria vehiculului de competiție)

h. Dispozitivul de urmărire trebuie sa aibă un buton de tipul SOS, ce va transmite o notificare directa către comandamentul cursei cu privire la existenta unei situații de urgență.

i. Furnizorul va implementa în platforma de monitorizare a:
– Limitelor de viteza maxima pentru toate grupele.
– Zonelor de limitare de viteza ținând cont de definirea acestora conform regulamentului cadru cu zone de toleranță la accelerare si frânare in baza informațiilor primite de la organizator / roadbook-ului sau itinerariului competiției.
– Traseul sectoarelor selective in culoare roșie.

– Traseul sectoarelor de legătură în culoare galbenă.

b) Furnizorul va emite pentru fiecare sector selectiv un raport ce va conține toate depășirile de viteză.

3. CERINȚE SI RESPONSABILITĂȚI ALE ORGANIZATORULUI / CONDUCERII CURSEI

a. Organizatorul va preciza furnizorului cu 5 zile înainte de competiție numărul necesar de dispozitive GPS.

b. Organizatorul este responsabil de distribuirea echipamentelor GPS Mobile si realiza diligentele si informarea inițiala cu privire la instalarea echipamentelor GPS fixe conectate la baterie.

c. Organizatorul va pune la dispoziția furnizorului cu cel târziu 5 zile înaintea competiției a următoarelor date:
– Itinerariul etapelor selective in format digital GPX.
– Itinerariul etapelor de legătura in format digital GPX.
– Începutul si finalul zonelor cu limitare de viteza in format GPS (latitudine si longitudine).

d. Organizatorul va pune la dispoziția furnizorului lista cu numărul de concurs, numele si prenumele pilotului in vederea actualizării acestor date in platforma de monitorizare.

e. Conducerea cursei este responsabilă cu aplicarea penalităților de viteză conform
regulamentului cadru în baza raportului de depășiri de viteze primit de la furnizor.

f. Organizatorul este responsabil de achitarea contravalorii serviciilor de monitorizare GPS
in termenul si condițiile stipulate in contractul cu furnizorul de servicii.

g. Organizatorul va aloca obligatoriu dispozitive GPS si pentru echipele de arbitrii prezente in zonele de control orar din itinerariu, echipei medicale, echipajelor de recuperare și asistenta.

 

Poti descarca Regulamentul Oficial al Campionatului National de Rally Raid de aici

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.