FRAS a emis o instiintare in atentia structurilor sportive care vizeaza actiunile care trebuiesc intreprinse urmare a Legii 129/2019. Este vorba despre Legea pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Aceasta a intrat in vigoare la data de 21.07.2019, ca umare a publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 589, din 18 iulie 2019.

Actul normativ sus-mentionat a adus o serie de modificari importante in legislatia privitoare la organizarea persoanelor juridice. Inclusiv a celor de drept privat, care functioneaza in conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000, cu privire la asociatii si fundatii.

Modificarile prezente in lege

Anterior, textul preciza:

„In conformitate cu dispozitiile art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii – Actul constitutiv cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:

a) ”datele de identificare a membrilor asociati: numele sau denumirea si, dupa caz, domiciliul sau sediul acestora …

…. c) denumirea asociatiei”.

Prin intrarea in vigoare a dispozitiilor Legii nr. 129/2019, dispozitiile prevazute la Art.6 alin. (2) lit. a ) si c) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, s-au modificat, in sensul ca:

”Actul constitutiv cuprinde, sub santiunea nulitatii absolute:

…. a) datele de identificare ale membrilor asociati: numele, prenumele, codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate pentru persoanele fizice, denumirea si codul de identificare fiscala ale persoanei juridice asociate si, dupa caz, domiciliul sau resedinta ori adresa sediului social …

…. c) denumirea asociatiei: denumirea va contine in mod obligatoriu cuvantul «asociatie».

Denumirea exprimata intr-o limba straina va cuprinde si traducerea in limba romana.

Potrivit dispozitiilor art. 63 din Legea nr. 129/2019 – in termen de 12 luni de la intrarea in vigoare a legii, respectiv pana la data de 21 iulie 2020, asociatiile si fundatiile au obligatia completarii documentelor conform cerintelor prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 26/2000, modificata conform celor aratate mai sus. Cu precizarea ca legiuitorul a stabilit faptul ca, asociatiile si fundatiile care nu s-au conformat obligatiei se dizolva, prin hotarare judecatoreasca, la cererea Ministerului Public sau a oricarei alte persoane interesate.

Cu privire la denumirea persoanei juridice

In vederea aplicarii prevederilor legale sus-mentionate, cluburile sportive organizate ca asociatii, persoane juridice de drept privat, conform dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 26/2000, care detin calitatea speciala de structuri sportive, legal constituite si recunoscute oficial, afiliate/asociate la Federatie, si ale caror denumiri sunt exprimate intr-o limba straina, au obligatia sa isi modifice in mod corespunzator aceste denumiri, in sensul de a mentiona si denumirea in limba romana.

Acest lucru presupune, in ordine:

– obtinerea Dovezii disponibilitatii denumirii de la Serviciul Comunicare si Relatii Publice, din cadrul Ministerului Justitiei;

– efectuarea demersurilor necesare si obligatorii, avand drept rezultat modificarea actelor constitutive, prin Hotararea Adunarii Generale si intocmirea unui Act aditional, in acest sens;

– efectuarea demersurilor avand drept rezultat inscrierea modificarilor aduse la actele constitutive in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor (Registrul Special), organizat la Grefa Judecatoriei in a carei raza teritoriala se afla sediul fiecarei structuri sportive;

– efectuarea demersurilor necesare avand drept rezultat inregistrarea la Registrul Sportiv, organizat la Ministerul Tineretului si Sportului, a modificarilor aduse actelor constitutive ale structurii sportive;

– inregistrarea la ANAF, in vederea emiterii Certificatului de Inregistrare Fiscala cu noua denumire pentru subiectul de drepturi si obligatii fiscale.

Cu privire la declararea beneficiarului real

In cazul cluburilor sportive, organizate ca asociatii, persoane juridice de drept privat, conform dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 26/2000, respectiv a Asociatiilor Judetene, constituite pe ramura de sport, in baza aceluiasi act normativ, sus-mentionat, si care detin calitatea speciala, de structuri sportive, legal constituite si recunoscute oficial, afiliate/asociate la Federatie, beneficiarii reali sunt fondatorii/persoanele care beneficiaza efectiv de activitatea acestor entitati.

Declaratia se depune:

  • pana pe 21 iulie 2020 pentru structurile sportive, legal constituite si recunoscute oficial, afiliate/asociate la Federatie;
  • anual, pana la data de 15 ianuarie;
  • ori de cate ori se modifica beneficiarul real sau datele de identificare ale acestuia, in termen de 30 de zile de la modificare;
  • la infiintare, de catre entitatile constituite dupa data intrarii in vigoare a Legii nr. 129/2019.

Declaratia trebuie data in forma autentica, in fata Notarului Public, de reprezentantul legal al structurii sportive sau de o persoana imputernicita de Adunarea Generala a persoanei juridice, si poate fi comunicata catre Ministerul Justitiei, personal sau prin imputernicit.

Declaratia trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele date privind beneficiarii reali:

Nume si prenume
Data nasterii
Codul Numeric Personal
Seria si numarul Cartii de Identitate
Cetatenia
Fata de cele aratate mai sus

Va rugam sa luati in considerare recomandarea de a proceda, in termen util si legal prevazut, la indeplinirea obligatiilor care va revin, conform dispozitiilor legale mentionate mai sus.

Pentru informatii suplimentare contactati secretariatul FRAS sau pe consilierul juridic al federatiei, domnul Bogdan Filcea.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here